Националната агенция за приходите (НАП) започна масов натиск за връщане на суми, получени от българския бизнес като подкрепа в следствие на ограниченията срещу разпространението на COVID-19, след като сумите вече са били одобрени и отпуснати, алармират от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията.

"Установяването на задължение за възстановяване на неправомерна помощ следва да се извърши след надлежно извършена проверка с активното участие на данъкоплатеца, а не с едностранни покани, с които НАП едностранно и немотивирано посочва сума за възстановяване, заедно с лихва", казват от двете организации.

Според заведенията липсват основания за изпращането на покани за възстановяване на получени помощи, без да е извършена надлежна предварителна проверка на всички обстоятелства, още повече че НАП е контролирала цялата процедура по отпускането им. Няма как и приходната администрация да начислява лихви за дължимите суми, при условие, че ако има неправилно отпусната сума, това се дължи на липса на контрол от страна на НАП, посочват съсловните органиации.

От 2020 г. има програма за изплащане на помощи в размер на 20% от оборота на всички дружества, чиято дейност е била преустановена или ограничена със заповед на Министъра на здравеопазването. Процедурата по оценяване на кандидатите, изчисляване на дължимата помощ и нейното изплащане се администрираше от НАП.