След цели 11 години непроменено ниво на лихвите, Европейската централна банка днес взе решение да направи рязък завой нагоре и обяви увеличение с 50 базисни пункта. Така банкерите във Франкфурт започват същинската си битка с инфлацията, която се шири из целия континент. Преди ЕЦБ близо 80 други централни банки обявиха повишения, сред които бе и Федералният резерв на САЩ. 

Защо решението е важно? Увеличението на лихвения процент от ЕЦБ влияе на цялата банкова система и постепенно ще свие кредитирането, ще сложи край на "евтините пари" (доколкото може да се приеме, че 0,5-процентното увеличение до нулева лихва е кой знае каква мярка - б.р.), тоест - ще започне охлаждане на икономиката. Идеята е паричните мерки и мерките на фискално ниво да забавят търсенето при ограниченото предлагане в момента и така цените да се забавят. 

Решението на ЕЦБ от днес надхвърля очакванията, защото дълго време се смяташе, че увеличението ще е от 25 базисни пункта. Очевидно обаче "ястребите" във Франкфурт са взели превес ("ястреби" се наричат банкерите, които смятат инфлацията за по-сериозен проблем от ниския ръст, б.р.). 

ЕЦБ се забави с решението поради две причини. Първо - заради страха, че невъзстановените от COVID икономики ще забавят растежа. Второ - защото увеличението на централната лихва ще увеличи лихвите по дълговете на най-задлъжнелите икономики в Европа - Италия, Гърция, Португалия. Банката дори разработва специален инструмент, с който да помага на тези страни да се справят със свръхзадлъжнялостта.