Проектната компания на интерконектора Гърция - България - "Ай Си Джи Би" (ICGB), получи лиценз за независима система за природен газ за територията на Република Гърция, съобщиха от компанията. С публикувано решение на гръцкия енергиен регулатор RAE, проектната компания, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, ще може да изпълнява дейността по пренос на природен газ за период от 50 години. 

Подобна лицензия за 35-годишен период вече е издадена от българския регулатор - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Очаква се КЕВР да издаде окончателното разрешение за започване на лицензионната дейност съобразно процедурата по въвеждане в експлоатация. Лицензирането е ключова стъпка по пътя към подготовка на интерконектора с Гърция за експлоатационна фаза и е потвърждение, че "Ай Си Джи Би" е ресурсно и технически подготвена да осъществява дейността по пренос на природен газ.

Успешното лицензиране на проектната компания в Гърция бележи изключително важен етап от цялостната регулаторна подготовка на проекта IGB и е един от последните регулаторни процеси след успешното сертифициране на "Ай Си Джи Би" като независим преносен оператор. В началото на юли, след изпълнена съгласувателна процедура с Европейската комисия, беше издадено съвместно решение от националните регулатори на Гърция и България за сертифициране на "Ай Си Джи Би". Предстои въвеждането на нов двустепенен управленски модел на "Ай Си Джи Би", което е задължително изискване по линия на преструктурирането на компанията като независим преносен оператор, уточняват от проектната компания.

"С тази успешна стъпка в регулаторен аспект правим още една крачка напред към финализирането на подготовката за фазата на експлоатация на газоповода. От техническа гледна точка най-важно за нас остава гръцката компания изпълнител да завърши максимално бързо интеграцията и изпитанията на автоматичната система за контрол и управление – така наречената SCADA система. IGB е проектиран като първият изцяло автоматичен газопровод в България и за ефективната и безопасната му експлоатация този процес не може да бъде пренебрегнат", заявиха изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Двамата подчертаха, че разчитат на засилена институционална подкрепа за съкращаване на сроковете по оставащите административни процедури, така че интерконекторът да заработи възможно най-скоро. 

"Ай Джи Би" (IGB) е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Проектът свързва България с Южния газов коридор и ще позволи осъществяването на сигурни доставки от разнообразни източници до редица страни, включително до Молдова и Украйна, се посочва още в съобщението.

БТА