България трябва да оцени подобаващо "постижението" на предишното правителство в двустранните отношения с РСМ. Това обяви служебният външен министър Николай Милков по време на брифинг, в който бяха изложени приоритетите на институцията до изборите и съставянето на редовен кабинет.

"Друг приоритет са отношенията с РСМ. В концептуален смисъл идеята е да затвърдим и да не отстъпим от постижението и пробива, който беше постигнат в двустранните отношения".

Милков подчерта, че въпросът не е затворен и че съществува риск, ако не се предприемат мерки по решаване на спорните казуси, "постигнатото да ерозира".

"Искам да отдам заслуженото на предишното правителство, което свърши много работа, не абдикира от функциите си, както много други правителства направиха през последните 30 години. Този въпрос бе замитан, бе оставян на втори план. Целта бе да се демонстрират едни безпроблемни отношения, които в същността си не бяха такива. Предишното правителство извърши много работа и нацията трябва да го оцени. На финалния етап можеше да се откаже, нямаше мнозинство. Можеше да се отдръпне и да каже: "Да го внесе някой друг". То си изпълни ангажимента и ние трябва да продължим с неговата реализация".

Министърът подчерта, че "балканската ни политика не се изчерпва до РСМ".

"На Балканите има проблеми, които са взривоопасни - Сърбия и Косово, Босна и Херцеговина поначало е рисков проблем. Тези приоритети трябва да поставим на вниманието на нашите европейски партньори по-настоятелно. Балканската политика не се изчерпва с началото на европреговорите на РСМ, той не решава въпроса с геополитическата ориентация на много държави. Трябва да се признаят политическите реалности на Балканите по отношение на Косово и Босна и Херцеговина и да се търсят начини за решаване на въпросите".

Милков обяви, че българската външна политика трябва да е "проактивна" и да търси по-близко сътрудничество в "евроатлантическия алианс".

"Колективните подходи са продуктивни, включително и най-вече по въпросите на сигурността. Нашият глас ще бъде по-силен тогава, когато той е част от общия европейски подход. Една силна и активна позиция в защита на българския национален интерес в рамките на ЕС ще бъде изключително важна в следващите месеци. Събитията, които ни връхлитат, не се съобразяват с това, че нямаме редовно правителство".

Той посочи друг важен приоритет - "Шенген". Милков обясни, че преди повече от 10 години ЕК е обявила в становище, че България отговаря на изискванията за членуване в групата. Но оттогава в "Шенген" са настъпили много промени и нашата страна трябва да убеди партньорите, че се е адаптирала към тях.

"Целта ни е да представим какво сме постигнали. На първи етап - трябва да покажем нашата готовност, не става дума за политическо лобиране, то ще може да се прави след септември".

Друга важна тема е подготовката за членство в ОИСР.

"Там се очертава в рамките на есента да направим едно първоначално изявление, в което да изразим нашето отношение по повод всички инструменти на ОИСР, които са свързани с нашето по-нататъшно присъединяване. Това ще покаже до каква степен България самооценява своята готовност, какво възнамерява да направи, основни действия през следващите години. Ще направим така, че да се запази възможността за членство в ОИСР, така както бе заложено в предходни правителства".

Той уточни, че отмяната на решението на МС за присъединяване към ОИСР е по технически въпрос - трябвало да бъдат променени имена по документа, например да бъде включен зам.министър-председателя по управлението на евросредствата Атанас Пеканов. Милков увери, че ново решение ще бъде подготвено в срок до три дни, за да не се блокира процесът.

Друг приоритет на служебното министерство е стабилизирането на дипломатическата служба - да се укрепи в кадрови план и да се зададе като приоритет професионалното начало.

"Това не означава назначаване на нови хора отвън. Ако се налага провеждането на конкурси, те ще бъдат организирани съответно установените правила и ще се отнасят до стажант-аташетата".

Милков отбеляза, че "редица служби функционират под санитарния минимум".

"В Ситуационния център, който е звеното на първа линия по отношение на възникващи предизвикателства работят трима души - два пъти по-малко от необходимото".

Основен приоритет на МВнР е и организацията на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. зад граница. Към момента се очаква да бъдат разкрити около 800 секции в над 65 държави, обяви Иван Кондов, постоянен секретар на МВнР.