Интересната заповед на министъра на отбраната в служебното правителство, досегашен началник на кабинета на президента и военен Димитър Стоянов в МО в работно време да не се употребяват алкохол и наркотици предизвика различни тълкувания.

Ето и гледната точка към нея на пиар експерта Любомир Аламанов във фейсбук:

Честно казано, не знам кое ме притеснява повече в тази заповед:

- че военните пият и използват наркотици толкова много, че трябва специално да им се забрани;

- че на хора, които боравят с тежко оръжие трябва изрично да им се забраняват наркотици и алкохол;

- че важи само за работно време, но по друго време може;

- че специално се казва как важи и за специални операции;

- че досега военните бюфети са продавали алкохол на корем;

- че чак сега се забранява на военни да се явяват пияни на служба;

- че всичко това го има описано в много закони и правилници, но пак трябва изрична заповед.

Каква армия сме имали досега?