Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до  края на миналата година се преизчисляват от днес, съобщи БНР. 

В резултат от това средната пенсия ще доближи 725 лева и ще нарасне с малко повече от 8 и половина процента спрямо септември, показва прогнозата на Националния осигурителен институт. 

Максималната пенсия става 3400 лева. 

Основната цел на преизчисляването е да се намали разликата между размерите на най-отдавна отпуснатите пенсии с тези от последните години. 

Очакванията са, че малко над 700 000 пенсионери ще получат по-висока пенсия. 

Основната причина за това е, че се преизчислява действителният размер на пенсията, а не изплащаният от Националния осигурителен институт.