Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взе решение за предоставяне  на допълнителен честотен спектър от 2х5 MHz в обхвата 1800 МHz на всеки от трите мобилни оператора, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на регулатора. 

Този спектър, който беше блокиран през последните години, е от ключово значение за развитието на телекомуникационния бизнес в България. С предоставянето му, при условията на равнопоставеност, КРС гарантира запазването на силна конкурентна среда, подобряването на качеството и капацитета на мрежите и съответно на предоставяните на крайните потребители услуги.

По-бързият широколентов достъп е един от основните приоритети на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, водеща инициатива на „Европа 2020”.