Безпилотни таксита, осигуряващи редовни транспортни услуги за пътници, трябва да станат част от европейския живот до 2030 г. А първите таксита дронове можем да видим още през лятото на 2024 г.

Това предвижда огласената днес Стратегия 2.0 за безпилотните летателни апарати (БПЛА) на Европейската комисия.

Първоначално услугите ще бъдат извършвани с пилот на борда, но крайната цел е пълно автоматизиране на операциите. Тези услуги са от категорията на иновативната въздушна мобилност.

Една от целевите дати на някои оператори за начало на такива безпилотни услуги е лятото на 2024 г., за Олимпийските игри в Париж. В ход са инициативи и в няколко други европейски градове.

Услугите с дронове ще бъдат ефективно интегрирани или ще допълват съществуващите транспортни системи и ще допринесат за декарбонизацията на транспортната система. Те ще предоставят алтернатива на видовете транспорт с висок въглероден интензитет, като същевременно ще се сведе до минимум въздействието им върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Дронове ще се използват и за предоставяне на услуги в полза на разнообразни крайни ползватели в гражданския сектор и в сектора на отбраната, включително граждани, организации, държави членки и промишлеността. Въздушните операции с безпилотни апарати ще включват услуги за спешна помощ, инспекции, катрографиране и наблюдение в рамките на приложимата правна уредба, както и събиране на данни и спешни доставки на малки пратки.

Една от задачите на Стратегия 2.0 е приемане на общи правила за летателна годност и нови изисквания за обучението на дистанционно управляващи пилоти на въздухоплавателни средства и пилоти на eVTOL (пилотирани въздухоплавателни средства с вертикално излитане и кацане, задвижвани от електрическа тяга).

Какво е приложението днес

БПЛА вече се използват в ежедневието като инструменти във все повече икономически отрасли като селско стопанство, строителство, наблюдение, филмопроизводство, здравеопазване, спешна медицина, енергетика, околна среда, обществена безопасност и сигурност.

Те вече са обичайни инструменти за проучване на инфраструктурата с цел подобряване на безопасността, мониторинг на разливи от нефт и нефтопродукти и на култури, събиране на научноизследователски данни и подобряване на градоустройственото планиране. С тази цел дроновете са изпълнили безопасни полети в европейското небе в продължение на стотици хиляди часове.

Изпълняват се и напреднали проекти в областта на въздушната мобилност за медицински цели и се изпитват приложения за използване при операции по търсене и спасяване.

Възможностите в бъдеще

Възможно е в бъдеще дроновете да се използват и като платформи за съобщителни центрове или за наблюдение на времето и замърсяването, както и за техническо обслужване на инсталации за енергия от възобновяеми източници, най-вече на разположени в морето инсталации за вятърна енергия.

Къде ще летят дроновете

U-space (въздушно пространство за БПЛА) е европейска система, която се разработва за управление на движението им. Тя ще започне да функционира от януари 2023 г., като ще увеличи капацитета за управление на въздушното пространство и ще осигури безопасен и ефикасен достъп до него за голям брой дронове.