Хъбовете на ЕС за борба с дезинформацията вече ще покриват всички страни членки, съобщи Европейската комисия.

Жури от независими експерти е одобрило вчера 6 предложения за нови хъбове, които ще бъдат финансирани с общо 8 милиона евро по програмата „Цифрова Европа“. Те ще покриват по една или повече държави, сред които е и България. Един от одобрените хъбове е Българо-румънската обсерватория за цифрови медии (BROD или БРОЦМ).

В момента в ЕС има 8 такива хъба. Всички те са част от Европейската цифрова медийна обсерватория (ЕЦМО). Това е независима платформа за фактчекъри, изследователи и други заинтересовани страни, допринасящи за борбата с дезинформацията в Европа.

Новите хъбове ще започнат да работят от началото на 2023 г. Те ще помогнат за създаването на общност, която да установи мрежа, способна да засича и анализира дезинформационни кампании, да организира дейности в сферата на медийната грамотност на национално и многонационално равнище, както и да подкрепи борбата с дезинформацията.