Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на "Енерджи Съплай“ ЕООД за извършена манипулация на пазара, съобщиха от регулатора.

Установено е, че това е ставало чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing), което е нарушение на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). Нарушението е извършено за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 г. на пазарен сегмент "В рамките на деня" на БНЕБ ЕАД, посочват от КЕВР, предава БТА.

Съгласно REMIT манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки е налице при "издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта "купува" и най-ниската оферта "продава", с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени - тази практика обикновено е известна като разслояване на поръчки и лъжливи поръчки“. 

След прилагане на индикаторите на насоките за разслояване и лъжливо поведение, изработени от европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ), КЕВР установи, че "Енерджи Съплай" ЕООД е издало фиктивни нареждания за продажба, с което е постигнало краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода. По този начин дружеството е създало впечатление сред останалите пазарни участници, че цената ще продължи да спада, което ги е подтикнало да продават на "Енерджи Съплай" ЕООД електроенергия на по-ниски цени от тези, на които биха търгували, ако не беше манипулативното поведение. След това необосновано краткосрочно намаляване на цената, дружеството е отменило своите нареждания за продажба и реално е осъществявало транзакции за покупка на постигнатите по-ниски цени, чрез което е реализирало необоснована печалба. Това поведение се определя като осъществяване по манипулативен начин на сделки за разслояване и лъжливи поръчки на пазарен сегмент "В рамките на деня", допълват от КЕВР.

С приетото решение КЕВР наложи на дружеството незабавно да прекрати установеното нарушение, изтъкват от регулатора.

Това е второто решение на регулатора за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро на енергия. Комисията санкционира шест енергийни дружества, като им наложи имуществени санкции в общ размер 1 258 419 лв., припомнят от КЕВР.