Общият индекс на цените на производител (PPI) в нашата страна нараства през февруари с едва 8,9% спрямо година по-рано след повишение с 16,8% през януари, като това представлява рязко забавяне на производствената инфлация от рекордните 56,8%, отчетени през септември 2022 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БНР. Това е най-слабото нарастване на производствени цени от мат 2021 г. насам.

Спрямо предходния месец производствените цени през февруари се понижават с 5,9% след спад с 2,2% през януари, като цените на производител на месечна база се понижават за четвърти от последните пет месеца.

Намаляването на цените на производител спрямо месец по-рано се дължи на съществено понижение със 17% на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост се отчита повишение с 0,6%, а в преработващата промишленост - слабо понижение с 0,1 на сто.

Спрямо година по-рано растежът на цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия се забавя през февруари до едва 3,5% (спрямо февруари 2022 г.), след като през септември 2022 г. беше отчетен скок с цели 148,3%, докато цените в преработващата промишленост се увеличават на годишна база с 11,3%, а в добивната промишленост - с 8,9 на сто, съобщава БНР. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари намалява със 7,9% спрямо предходния месец и нараства с 9,7% спрямо същия месец на 2022 г.

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари намалява с 1,9% спрямо януари и нараства със 7,3% спрямо февруари 2022 г.

Данните за продължаващо намаляване на производствените цени спрямо предходния месец и на рязко забавяне на техния растеж спрямо година по-рано предполагат, че и потребителската инфлация ще продължава да отслабва през следващите месеци.

По-рано този месец НСИ отчете забавяне на потребителската инфлация в нашата страна през февруари до 16%.