52% от пълнолетните българи не са посетили нито едно културно събитие през 2022 г.

Изследването на потреблението на културни продукти от пълнолетното население в България показва доста притеснителни данни.  Изследването е осъществено от “Маркет линкс”. Обемът на извадката е  от 1024 респонденти. То е по поръчка на сдружение “Фабрика за идеи” и е финансирано от Националния фонд "Култура" по програма “Подкрепа за възстановяване и развитие на частни културни организации”.

"Резултатите от изследването потвърдиха нашата работна хипотеза, като организация, която работи в малките населени места. Много по-страшни са данните, че 78% от хората над 55 години не са посещавали културни събития“, коментира пред БНР Янина Танева от "Фабрика за идеи".

20% от хората с най-ниски доходи отделят едва 0,5% за култура и културни дейности. Хората в активната професионална дейност и с високи доходи, посочват фактора време като сериозна пречка за участие в културни дейности.

Данните от изследването сочат, че най-много българи са посетили заведения с жива музика (66%), исторически забележителности (61%) и събори или фестивали (54%). 

Според проучването  43% от пълнолетното население на България не е посетило нито едно културно събитие през 2022 година, включително, заведения с жива музика. Близо 50 на сто от анкетираните не са прочели нито една книга през изтеклата календарна година. 

66 на сто от анкетираните са посещавали поне веднъж исторически забележителности, 65 на сто - събори, фестивали - 54 на сто. 

Едва 38% са посетили кино, театър, концерт с попфолк или изложба. Най-непопулярни са цирковите представления, класическата музика, литературните четения и библиотеките, сочат данните от проучването.

Важен извод е, че хората над 55 години често не могат да си позволят участие в културния живот. 60% от жителите на селата биха посещавали културни събития, ако имаха повече пари, а 40 на сто – ако такива събития са организирани в тяхното или близко населено място. Най-голям дял от жителите на селата биха проявили интерес към концерти, народна музика и танци, театър, кино и концерт. В самодейни състави в селата участват не повече от 8% от населението, а в градовете - 13%, и то най-вече в София.

Подходящи политики биха осигурили култура и за малките селища, сочат данните. "Фабрика за идеи“ отдавна работи в български села чрез програмата "Резиденция Баба“, по която млади хора живеят в домакинства на възрастни хора.