Article_top

Клуб Z

Два от най-големите проблеми на околната среда у нас - незаконното строителство по Черноморието и нарушенията на екологичното законодателство при отдаване на концесии, остават с неясни решения. В дългоочакваната програма за управление на кабинета, секция "Екология и опазване на околната среда" засяга най-вече приоритети, свързани с управлението на отпадъците, климатичните промени, качеството на въздуха и подобряване на водната инфраструктура. Важността на тези акценти е неоспорима, но програмата не дава ясен отговор по въпросите на екологичното законодателство. 

Защитените зони по Натура 2000

Предвидено е обявяване на нови защитени зони, но правителството не се ангажира с кокретни срокове за приемането им. Това трябваше да се случи до края на миналата година, но срокът за някои територии беше удължен до 10 -17 януари 2015 година. Очаква се обявяването на общо 234 зони, но заповедите за тях не са готови. Готви се и нов проект за Закона за защитените територии, но не са споменати конретни мерки. 

Кадастралните карти на черноморските общини

Правителствената програма не дава отговор как ще се отстраняват текущите нарушения в териториите, в които има дюни. Кадастралните карти за Черноморието, в които е посочено къде се намират те и други обекти под закрилата на екологичното законодателство, са готови, но управляващите не дават предложения как там, където е допуснато да има незаконни строежи, те ще бъдат премахнати. (Например върху дюни в Несебър - б.а).

Процедурите по ОВОС и концесионирането

В програмата за управление е предвидено oблекчаване на дребния и среден бизнес във връзка с процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За тази цел се премахва разрешителният режим за изграждане и експлоатация на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на същото ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.

Досега се изискваше предприята да бъдат класифицирани като:

- предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал
- предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
- не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС

И съответно те трябваше да получат специално разрешително от министъра на околната среда и водите. 

Друга притеснителна точка е извеждането от обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на част от дейностите по използване на водите. Към мярката не е уточнено кои са дейностите. 

Не става ясно дали и какви мерки ще има срещу екологичните нарушения при отдаване на концесия и какво ще направи кабинетът за предотвратяването им. Заради съмненията за нарушения от концесионера в ски зоната в Банско, еколози подчертават, че има нужда от цялостното преработване на законовите текстове и специален орган за по-строг контрол.

Измененията в екологичното законодателство

За предвиденият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, се уточнява само, че е свързан с прилагането на регламенти в областта на биологичното разнообразие, но не и какви са те. Липсват и предложения за справяне с незаконната сеч, както и ясни текстове относно оценката на въздействието върху околната среда търсенето и прочуването за природен газ. 

През ноември миналата година еколози и неправителствени организации обърнаха внимание, че мерките по отношение на околната среда, записани в програмната декларация на правителството, са много повърхностни и не засягат ключови въпроси. Тогава експертите изпратиха списък с предложения, които да бъдат включени в управленската програма на правителството. Единственото предложение на еколозите, което влиза в настоящата програма е обявяването на защитените територии по Натура 2000.

Какво още предвижда правителствената програма вижте ТУК.

 
Снимка Архив  Клуб Z

Два от най-големите проблеми на околната среда у нас - незаконното строителство по Черноморието и нарушенията на екологичното законодателство при отдаване на концесии, остават с неясни решения. В дългоочакваната програма за управление на кабинета, секция "Екология и опазване на околната среда" засяга най-вече приоритети, свързани с управлението на отпадъците, климатичните промени, качеството на въздуха и подобряване на водната инфраструктура. Важността на тези акценти е неоспорима, но програмата не дава ясен отговор по въпросите на екологичното законодателство. 

Защитените зони по Натура 2000

Предвидено е обявяване на нови защитени зони, но правителството не се ангажира с кокретни срокове за приемането им. Това трябваше да се случи до края на миналата година, но срокът за някои територии беше удължен до 10 -17 януари 2015 година. Очаква се обявяването на общо 234 зони, но заповедите за тях не са готови. Готви се и нов проект за Закона за защитените територии, но не са споменати конретни мерки. 

Кадастралните карти на черноморските общини

Правителствената програма не дава отговор как ще се отстраняват текущите нарушения в териториите, в които има дюни. Кадастралните карти за Черноморието, в които е посочено къде се намират те и други обекти под закрилата на екологичното законодателство, са готови, но управляващите не дават предложения как там, където е допуснато да има незаконни строежи, те ще бъдат премахнати. (Например върху дюни в Несебър - б.а).

Процедурите по ОВОС и концесионирането

В програмата за управление е предвидено oблекчаване на дребния и среден бизнес във връзка с процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За тази цел се премахва разрешителният режим за изграждане и експлоатация на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на същото ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.

Досега се изискваше предприята да бъдат класифицирани като:

- предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал
- предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
- не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС

И съответно те трябваше да получат специално разрешително от министъра на околната среда и водите. 

Друга притеснителна точка е извеждането от обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на част от дейностите по използване на водите. Към мярката не е уточнено кои са дейностите. 

Не става ясно дали и какви мерки ще има срещу екологичните нарушения при отдаване на концесия и какво ще направи кабинетът за предотвратяването им. Заради съмненията за нарушения от концесионера в ски зоната в Банско, еколози подчертават, че има нужда от цялостното преработване на законовите текстове и специален орган за по-строг контрол.

Измененията в екологичното законодателство

За предвиденият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, се уточнява само, че е свързан с прилагането на регламенти в областта на биологичното разнообразие, но не и какви са те. Липсват и предложения за справяне с незаконната сеч, както и ясни текстове относно оценката на въздействието върху околната среда търсенето и прочуването за природен газ. 

През ноември миналата година еколози и неправителствени организации обърнаха внимание, че мерките по отношение на околната среда, записани в програмната декларация на правителството, са много повърхностни и не засягат ключови въпроси. Тогава експертите изпратиха списък с предложения, които да бъдат включени в управленската програма на правителството. Единственото предложение на еколозите, което влиза в настоящата програма е обявяването на защитените територии по Натура 2000.

Какво още предвижда правителствената програма вижте ТУК.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?