Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за май в размер на 77,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщиха в понделник от енергийния регулатор. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установява, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка. 

В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 62,65 % от потреблението на страната за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  
 
"След организиране на тръжна процедура „Булгаргаз“ е сключил за м. май два договора с търговци от региона за доставка на втечнен природен газ (ВПГ). Договорите са сключени по показатели минимална доставна цена и предложен начин на плащане", пишат от КЕВР.