Американският фармацевтичен производител Eli Lilly публикува вчера обещаващи резултати от фаза III на изследването на своето лекарство срещу Алцхаймер „Donanemab“.

Според резултатите терапията е забавила клиничното влошаване на пациентите с 35% в сравнение с плацебо групата. Пациентите са били и с 40 процента по-малко увредени в дейностите от ежедневието.

Компанията обяви, че сега възнамерява да подаде световни заявления за одобрение на активното вещество възможно най-скоро, в САЩ още през настоящото второ тримесечие.

47% от участниците в проучването, които са получили „Donanemab“, не са показали влошаване на тежестта на заболяването след една година, съобщиха от Eli Lilly.

Лекарството носи името на антитялото "донемаб". То разпознава форма на пептида бета-амилоид (Aβ), който се натрупва в амилоидните плаки в мозъка на хората с болестта на Алцхаймер. "Донемаб" има за цел да премахне тези отложени плаки, а не само да предотврати отлагането на нови или растежа на съществуващите.

Друго антитяло - "леканемаб", налично под търговското наименование Leqembi, се свързва с разтворимите молекули на Aβ, като предотвратява образуването на плаки. То вече е одобрено от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) през януари 2023 г. за лечение на болестта на Алцхаймер.

Новото доказателство за ефикасност е "много важна новина за засегнатите, а също и за областта на научните изследвания", заяви Франк Йесен от Германския център за невродегенеративни заболявания. Това "убедително укрепва този терапевтичен принцип" и може да се "предположи причинно-следствен подход за лечение срещу болестта на Алцхаймер".

Доколко отделните антитела срещу амилоида се различават съществено по отношение на ефикасността и страничните ефекти, ще покаже прецизният анализ на данните от изследването "и, надяваме се, използването им в грижите от следващата година".

Щефан Тейпел, ръководител на изследователската група за клинични изследвания на деменцията в Германския център за невродегенеративни заболявания, също нарече резултатите "окуражаващи". Взети заедно, всички резултати до момента показват откриваем, но малък ефект на амилоидните антитела върху когнитивните показатели поне в продължение на 18 месеца. Надеждата е, че ефектът ще продължи и за по-дълъг период от време.

Линда Тиенпон, научен директор на Инициативата за изследване на Алцхаймер, е по-скептична. Според нея и донанемабът "за съжаление не променя ситуацията за засегнатите". Подобно на леканемаб, донанемаб може да забави влошаването на когнитивните способности, но не може нито да излекува, нито да спре болестта на Алцхаймер.