Със свое решение от 16 май 2023 г. Сметната палата се произнесе, че могат да бъдат оповестени констатации от одитни доклади, които са били изпратени на органите на прокуратурата в периода 2016 – 2020 г. 

Това съобщение се появи в четвъртък на сайта на регулатора. То идва в момент, в който е очевиден разнобоят между бившите управляващи от ГЕРБ  и държавното обвинение. Именно по инициатива на ГЕРБ, както и на БСП, ДПС и "Български възход" предишният шеф на Сметната палата бе освободен в началото на тази година. Но и неговият мандат бе изтекъл преди повече от година.

Според съобщението на регулатора "достъп до съдържанието на констатациите, които до момента не са били публикувани, тъй като са били изпратени за проверка по компетентност относно наличието на данни за престъпления, ще  бъде осигурен до два месеца на интернет страницата на Сметната палата."

Решението засяга 17 одитни доклада, за които през март 2023 г. е получено уведомление от прокуратурата, че производствата са приключили с отказ от образуване или с постановление за прекратяване на досъдебно производство. 

Съгласно чл. 58 от Закона за Сметната палата, при наличие на данни за престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата, като не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

"Това ще бъде първото от години огласяване на констатации от одитни доклади, изпратени на прокуратурата, за получена обратна връзка за статуса на наказателните производства", се хвалят от палатата.

Самата Сметна палата рядко става част от вниманието на обществото, макар одитите ѝ да са критично важни за възховенството на закона. Най-известният случай беше преди години, когато представи анализ на т. нар. инхаус поръчки в строителството на магистрали, в който се показаше колко точно авансови суми са взели най-големите играчи в бранша у нас. Все още обаче например не са представени резултатите от одита на "Монтажи" ЕАД, част от групата на ДКК. Това е един от докладите, които бяха изпратени към прокуратурата и за които не знаем нищо повече от година. 

Преди няколко седмици изданието "Медиапул" разказа как една голяма част от докладите на Сметната палата, както и на друг ключов регулатор - Агенцията за държавна финансова инспекция, "потъват" в прокуратурата след изплащането им там