Европейската комисия отпуска на България 197 милиона евро за подобряване на електропреносната мрежа.

Парите са част от общо 2,4 милиарда евро за 7 страни членки за ускоряване на прехода към незамърсяваща икономика.

Средствата трябва да бъдат насочени към разгръщането на електрическия транспорт у нас, както и за осигуряване на възможности за съхранение на ток. ЕК очаква България да намали въглеродното замърсяване при произвоството на ток и да го децентрализира.

От Брюксел изтъкват, че подобни инвестиции ще допринесат за намаляване на зависимостта от внасяните от Русия изкопаеми горива. Отпуснатите средства са осигурени от приходите по европейската схема за търговия с емисии (СТЕ).