В публикации във фейсбук се твърди, че произведението "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов е отпаднало от учебната програма. На негово място се изучава Захари Карабшлиев с романа "18% сиво".

Възмущението е предизвикано от откъс от произведението, който попаднал в учебната програма и в който има вулгарни думи.

Публикацията се разпространява от много потребители, а за присъствието на произведението в учебник пишат и информационни сайтове. Темата разглежда БНР в поредно издание на рубриката си за фактчек - проверка на факти.

Твърдение: Захари Стоянов е отпаднал от учебната програма за сметка на Захари Карабашлиев

Оказва се, че използваната снимка в поста е от учебника по български език, част от учебния комплект по български език за 9 клас на издателство „БГ Учебник“.

Авторът на романа Захари Карабашлиев реагира с публикация във фейсбук на твърденията и написа, че е отправил запитване към Министерството на образованието с молба за проверка дали откъс от книгата "18% Сиво" е включен в одобрено от ведомството учебно съдържание.

Писателят подчертава, че не е давал и не би дал съгласието си за ползването на цитати от романа за учебни цели. По думите му "тази книга е предназначена за по-възрастна аудитория."

В публикация в сайта си "Как се пише?" Павлина Върбанова съобщава, че тя е един от авторите на учебника по български език, от който са разпространените снимки. По думите ѝ в учебната програма за IХ клас, която е одобрена от МОН и по която се съставя учебникът, е включена темата „Активна и пасивна лексика. Пароними“.

Според програмата трябва да се въведат като нови понятия историзми, неологизми, вулгаризми, евфемизми и пароними.

"Това означава, че авторите на учебника по български език за IХ клас няма как да избягат от вулгаризмите и трябва да ги включат в уроците", твърди Върбанова.

Думите й се потвърждават от публикуваната на сайта на МОН учебна програма по български език за IX клас.

Авторите на учебника са включили вулгаризмите в общ урок със заглавие „Пароними, вулгаризми, евфемизми“. В теоретичната част на урока са дали дефиниция на вулгаризмите (с акцент, че са недопустими в официалните речеви стилове) и са обяснили какво изразяват хората с тях (негативни емоции, словесна агресия); с каква цел може да се използват (да се уязви събеседникът). 

Учебникът е придружен от отделна книжка с тестове, която е предвидена за самоподготовка и не е задължително учениците да ги решават, т.е. това са допълнителни задачи, уточнява Павлина Върбанова, като дава за пример въпрос от теста към урока за паронимите, вулгаризмите и евфемизмите, в който са включени откъси от романа „18% сиво“ на Захари Карабашлиев.

Подборът на текстовете в учебника и в допълнителните тестове е направен изцяло от авторите на учебника и тестовете. В случая Павлина Върбанова е автор на конкретния тест и е решила да включи откъс от „18% сиво“, защото, по думите ѝ, е преценила, че са подходящи за конкретните учебни цели.

"Ровейки из литературните произведения, не намерих нещо по-приемливо."

Върбанова уточнява също така, че Захари Карабашлиев не носи никаква отговорност за включването на откъсите в помагалото.

Проверка на сайта на Министерството на образованието показа, че нито Захари Стоянов, нито Захари Карабашлиев присъстват в учебната програма.

Заключение

Твърдението, че Захари Карабашлиев заменя Захари Стоянов е ПОДВЕЖДАЩО. Справка на сайта на МОН показа, че нито един от двамата автори не присъства в учебната програма.

Съавторката на въпросния учебника Павлина Върбанова съобщи, че откъси от книгата на Карабашлиев "18% сиво" са включени в тест към урок за вулгаризмите в отделна книжка, предвидена за самоподготовка.