"Обсъждахме предложението за налагане на мораториум върху износа на дървен материал и предлагаме съгласувано с Министерство на финансите да се извърши промяна в Закона за ДДС за връщане на ДДС за износ на дървен материал. Това ще сложи икономическа преграда на опитите да се експортира необработен дървен материал", заяви коментира пред агенция "Фокус" зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Идеята е да не се връща ДДС при износ на сурова дървесина.

Данните на министерството показват, че 173 мобилни екипа за по-малко от два месеца са извършили 18 833 проверки в горите. В същото време издадените присъди за незаконна сеч през последните 4 години са над 200.

"Министерството на земеделието и храните е отговорно за законните сечи, а не за незаконните - за тях няма точна статистика", каза зам.-министърът. Според него в резултат на последните мерки незаконните сечи са сведени до минимум.

"Не сечта в горите е причина за потопите, които се случиха у нас", категоричен бе Костов. Той настоя, че сечта може да има спомагателна роля и регионално влияние на места, но не е основната причина за наводненията.

Георги Костов обяви, че ще 103 хил. хектара гори ще бъдат включени в категорията "защитни гори" до 15 февруари.