Във финалната фаза на политическите преговори на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата ЕС настоява КОП28 да постави началото на края на изкопаемите горива.

Това съобщи електронното издание на неправителствената организация Международен институт за устойчиво развитие, която следи развитието на преговорите на конференцията за климата.

На заседание на високо равнище в събота Тереса Рибера, министър на екологичния преход на Испания – страната ротационен председател на ЕС, е подчертала необходимостта от прекратяване на производството и потреблението на изкопаеми горива и за гарантиран достъп на всички до възобновяема енергия, включително и чрез намаляване на цената на капитала. КОП28 трябва да постави началото на края на изкопаемите горива, е казал Вопке Хукстра, еврокомисар за климатичното действие.

Както обикновено на този етап от климатичните преговори, дискусиите продължават с различно темпо в различни формати, някои са открити, а други - при закрити врата, посочва изданието.