Донбас, където се намират Донецка и Луганска области в Украйна, на практика получи специален статут.

Това става ясно от подписания днес в Минск документ, наречен "Комплекс от мерки за изпълнението на Минските споразумения". Той се състои от 13 точки.

По-рано украинският президент Петро порошенко заяви, че не са водени никакви преговори нито за автономия на Донбас, нито за федерализация на страната.

Документът обаче дава малко по-различна интерпретация.

Ето и неговите точки, придружени с бележки.

1. Незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня в отделните райони на Донецка и Луганска области и стриктното му изпълнение, смятано от 0,00 часа на 15 февруари 2015 г.

2. Изтегляне на всички тежки въоръжения от двете страни на равни разстояние с цел създаване на зона за сигурност с ширина най-малко 50 километра една от друга за артилерийските системи калибър 100 милиметра и повече, зона за сигурност с ширина 70 километра за реактивните системи за заплов огън (РСЗО) и с ширина 140 километра за РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактическите ракетни системи "Точка" ("Точка У"):

- за украинските войски - от фактическата допирателна линия;

- за въоръжените формирования на отделните райони на Донецка и Луганска области: от допирателната линия съгласно Минския меморандум от 19 септември 2014 г.

Изтеглянето на гореизброените тежки въоръжения трябва да започне не по-късно от втория ден след прекратяването на огъня и да завърши в продължение на 14 дни.

За този процес ще съдейства Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) с подкрепата на Тристранната контактна група.

3. Да бъде гарантирано ефективно наблюдение и потвърждаване на режима на прекратяване на огъня и изтеглянето на тежкото въоръжение от страна на ОССЕ от първия ден на изтеглянето, с прилагане на всички необходими технически средства, включително спътници, безпилотни летателни апарати (БЛА), радиолокационни системи и други.

4. В първия ден след изтеглянето да започне диалог за модалностите* на провеждането на местни избори в съответствие с украинското законодателство и украинския Закон "За временната организация на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска области", а също така и за бъдещия режим на тези райони въз основа на посочения закон.

Незабавно, не по-късно от 30 дни от датата на подписването на дадения документ, да се приеме постановление на Върховната Рада на Украйна с посочване на териториите, въху които се разпростира специалният режим в съответствие с украинския Закон "За временната организация на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска области" въз основа на линията, установена в Минския меморандум от 19 септември 2014 г.

5. Да бъдат гарантирани помилване и амнистия чрез влизане в сила на закон, забраняващ преследването и наказанието на лица във връзка със събитията, случили се в отделни райони на Донецка и Луганска области в Украйна.

6. Да бъдат гарантирани освобождаването и размяната на всички заложници и незаконно задържани лица въз основа на принципа "всички за всички". Този процес трябва да завърши най-късно на петия ден след изтеглянето.

7. Да бъдат гарантирани безопасният достъп, доставката, съхраняването и разпределянето на хуманитарната помощ за нуждаещите се въз основа на международния механизъм.

8. Определяне на модалностите на пълното възстановяване на социално-икономическите връзки, включително социалните преводи като изплащането на пенсии и други плащания (постъпления и доходи, навременно плащане на всички обществени услуги, възобновяване на данъчните облагания в рамките на правовото поле на Украйна).

С тази цел Украйна ще възстанови управлението върху сегмента от своята банкова система в районите, засегнати от конфликта, и вероятно ще бъде създаден международен механизъм за облекчаването на такива преводи.

9. Възстановяване на пълния контрол върху държавната граница от страна на правителството на Украйна в цялата зона на конфликта, което трябва да започне в първия ден след местните избори и да завърши след всеобхватното политическо разрешаване (местни избори в отделни райони на Донецка и Луганска области на основание на украинския закон и контитуционната реформа) към края на 2015 г. при условието за изпълнение на точка 11 - в консултациите и по съгласуването с представителите на отделните райони на Донецка и Луганска области в рамките на Тристранната контактна група.

10. Изтегляне на всички чуждестранни въоръжени формирования, военна техника, а също така наемници от територията на Украйна под наблюдението на ОССЕ. Разоръжаване на всички незаконни групировки.

11. Провеждане на конституционна реформа в Украйна с влизане в сила към края на 2015 г. на нова конституция, предполагаща в качеството на ключов елемент децентрализацията (с вземане предвид на особеностите та отделни райони на Донецка и Луганска области, съгласувани с представителите на тези райони), а също така и приемане на постоянно законодателство за специалния статут на отделни райони на Донецка и Луганска области в съответствие с мерките, посочени в бележка [1], до края на 2015 г. (Виж бележките.)

12. На основание украинския Закон "За временната организация на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска области" въпросите, засягащи местните избори, ще бъдат обсъдени и съгласувани с представителите на отделните райони на Донецка и Луганска области в рамките на Тристранната контактна група. Изборите ще бъдат проведени със спазване на съответните стандарти на ОССЕ с мониторинг от страна на Бюрото за демократични институции и прана на човека (БДИПЧ) към ОССЕ.

13. Да бъде интензифицирана дейността на Тристранната контактна група, включително чрез създаването на работни групи за изпълнението на съответните аспекти от Минските споразумения. Те ще отразяват състава на Тристранната контактна група.

Бележки

Такива мерки в съответствие със Закона "За специалната организация на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска области" включват следното:

- освобождаване от наказание, преследване и дискриминация на лицата, свързани със събития, станали в в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- право на езиково самоопределение;

- участие на органите за местно самоуправление в назначаването на глави на органите на прокуратурата и съдилищата в в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- възможност централните органи на изпълнителната власт да сключват със съответните органи за местно самоуправление споразумения относно икономическото, социалното и културното развитие на в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- държавата оказва подкрепа на социално-икономическото развитие на в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- съдействие от страна на централните органи на властта за трансграничното сътрудничество в в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- създаване на отряди на народната милиция с решение на местните съвети с цел поддържане на обществения ред в в отделни райони на Донецка и Луганска области;

- пълномощията на депутатите от местните съвети и длъжностните лица, избрани на предсрочни избори, назначени от Върховната Рада по този закон, не могат да бъдат предсрочно прекратявани.

Документът е подписан от участниците в Тристранната контактна група:

Посланик Хайди Талявини

Леонид Кучма - втори президент на Украйна

Посланикът на Руската федерация в Украйна Михаил Зурабов

Александър Захарченко - лидер на Донецката народна република                                           

Игор Плотницки - лидер на Луганската народна република

------------------------------------------------------

* Модалност - начин на възприемане на информация за действителността - реална или виртуална.