Създаването на Дигитален борд към Столична община обяви днес кметът на София Васил Терзиев. Идеята е подкрепена на среща между екипа му и представители на асоциациите на технологичния бизнес у нас, разказва Терзиев.

"Дигиталният борд ще работи активно и ще подпомага Общината в подобряването на условията за създаване и развитие на иновативен технологичен бизнес с висока добавена стойност в София. Участниците в срещата обсъдиха и как столицата може да бъде първи клиент на иновативните технологични решения, как да се доразвие и надгради идеята за “пясъчник за иновации".

Представителите на бизнеса - BESCO, БАИТ, Баском, Българска финтех асоциация и АИБЕСТ - са дали идея за целенасочена информационна кампания за предоставяните от общината, Столичната агенция за привличане на инвестиции и Софийския гаранционен фонд услуги, които биха били от полза и интерес на технологичните компании.

На срещата са обсъждани и механизми за привличане и задържане на кадри, както и подобряването на условията в училищата.

Представителите на бизнеса дадоха съвет да се направи целенасочена информационна кампания за предоставяните услуги на Столична община, Столична агенция за привличане на инвестиции, Софийски гаранционен фонд, които биха били от полза и интерес на технологичните компании. Обсъдиха се и механизми за привличане и задържане на кадри, както и подобряване на условията в училищата.

"И аз, и екипът ми сме убедени, че ако работим заедно, всяка една от тези идеи ще заработи реално за София", добавя кметът.

В новия бюджет на Столична община, предложен от Терзиев, са предвидени 500 000 лева за стимулиране на "иновативни технологични компании".

Не всички в малкия парламент са очаровани от идеята, обаче - според общинарите на ГЕРБ, това звучи като финансиране на частни компании с общински средства.