Националният съвет на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” уведомява всички членове на Движението, че на 09.03.2024 г. от 10.00 часа в залата на „София Ивент Център“, който се намира в търговски център „Парадайз“, с адрес гр. София, бул. „Черни връх“ №100, етаж 3 ще се проведе Национална конференция на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”.

Проектът на Дневен ред включва:

  1. Доклад на Председателя на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”;
  2. Приемане на Политическа декларация за визия и стратегически насоки за дейността на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”;
  3. Избор на европейско политическо семейство;
  4. Приемане на Решение относно основните насоки за организационно развитие и укрепване на „Демократична България“;
  5. Приемане на политическа резолюция  по изводите от Доклада по т. 1;
  6. Разни.

Πpи липса на кворум заседанието ще се проведе от 11.00 часа, при условията на чл. 14, ал. 8 от Устава на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”.

Регистрацията на участниците в Националната конференция ще се извършва от 9.00 часа на мястото на провеждане на конференцията.

Правилата за дистанционно участие по електронен път в Националната конференция ще бъдат публикувани на интернет страницата на Движението: https://dabulgaria.bg.