Почти няма нормална държава в света, която да не стана терен на митинги в подкрена на нападнатата Украйна.

Такива бяха отдалечени места като Канада, Австралия или Швеция...

... до близки като Финландия, Грузия (на снимката долу)... 

... Полша или Германия (на сниката долу), които очевидно са "сърбали попарата" на агресора в исторически план.

Смятаната за "Орбанова" Унгария също събра многохиляден митинг.

Провославни свещеници служиха в самата Украйна

В подкрепа излезе Великобритания...

... "приятелската " на Путин Турция и мн. др.