Европейската комисия одобри схема за българска държавна помощ в размер на 86,9 милиона евро (170 милиона лева) за подкрепа на фермерите у нас в контекста на войната в Украйна.

Помощта ще бъде във вид на ограничени суми под формата на преки грантове. Мярката ще се прилага предимно за селскостопански производители в сферите на животновъдството, пчеларството, плодовете и зеленчуците, маслодайните рози, винарството и отглеждането на тютюн. Тези сектори са заплашени от загуба на финансова ликвидност поради затрудненията на селскостопанския пазар, предизвикани от руската война в Украйна.

Помощта няма да превишава 280 000 евро за бенефициент и ще бъде предоставена до 30 юни т.г.