Страните членки (Съветът) на ЕС решиха да удължат с още една година санкциите, наложени през 2014 г. в отговор на руската анексия на Крим и Севастопол.

Мерките ще бъдат в сила до 23 юни 2025 г.

Те включват забраната на внос в ЕС на продукти с произход Крим или Севастопол. Забранени са също така инфраструктурните и финансовите инвестиции, както и туристическите услуги от незаконно анексираните полуостров и град. Също така не могат да бъдат изнасяни определени стоки и технологии за компании в Крим или за използване на полуострова в секторите на транспорта, комуникациите и енергетиката. На санкции подлежи и износът на технологии за добив и производство на петрол, газ и минерални ресурси.

ЕС не признава и продължава да осъжда незаконната анексия на Крим и Севастопол от страна на Русия като нарушение на международното право.