В България цените на храните са високи, но цените на алкохола и цигарите са ниски. Това показват данни на Евростат.

По отношение на храните домакинствата в Румъния и Полша имат по-ниски разходи, отколкото българските. У нас през миналата година цените на храните са били 86% от средното ниво за ЕС, докато в Полша са 75%, а Румъния - 72%.

Млякото, млечните продукти и яйцата са доста по-скъпи у нас. Цените им са с 27% над средното ниво за ЕС, като задминават съществено не само Полша (77% от средното ниво за ЕС), но и страни като Франция (91%), Австрия (94%), Швеция (95%), Нидерландия (96%). 

Олиото също е далеч по-евтино в Полша, Румъния, Германия, Австрия, Италия, Хърватска. У нас през 2023 г. цената на олиото е надхвърляла със 17% средното европейско ниво.

Цената на месото у нас е 72% от средното в ЕС. В Полша и Румъния обаче то е по-евтино - съответно 67% и 65%. 

В Полша и Румъния са по-евтини зеленчуците и плодовете. Румъния е с по-евтин хляб. У нас ценовото равнище на плодовете и зеленчуците е 78% от средното, а хлябът - 72%. България е с най-евтина риба.

България обаче е с най-евтини цигари и алкохол - само 66% от средното за ЕС. В Ирландия цигарите и алкохола са три пъти по-скъпи от средното за ЕС ниво. Във Финландия  цената 170%, а в Дания 133% от среднто за ЕС. Тази голяма вариация на цените на цигарите и алкохола се дължи на разликите в данъчното облагане на тези продукти. България е с най-ниския в ЕС акциз на тези продукти.

България е с най-ниски цени на ресторантите и хотелите  - 52% от средното за ЕС. В Румъния цената е 65%, в Унгария - 72%, а най-високите цени са в Дания - (152%, Финландия - 129% и Ирландия - 128% от средното за ЕС.