НИЯ КАРАДЖОВА

Гурбетът измести ранните сватби като причина за отпадане на учениците от училище. Това става ясно от статистика в доклад на МОН, посветен на изпълнението на Стратегията за учене през целия живот.

Съгласно този документ след кратък период, през който броят на отпадналите ученици у нас е намалявал, миналата година той отново бележи възход. В момента по брой на отпадналите ученици страната ни е на шесто място отзад напред в Европа. Единствената балканска страна след нас е Румъния.

Друг огромен проблем е в това, че за разлика от европейските страни възрастта, на която българчетата отпадат от училище, пада прогресивно. От 13 800 деца, които са се разделили с класната стая през миналата учебна година, 11 800 са били в прогимназията, което означава, че те няма да получат дори и основно образование. Главните причини за отпадането са заминаването на гурбет с родителите и така наречените „семейни причини“, зад които обикновено се крият ранни бракове или необходимост детето да работи, за да допринася за изхранването на домакинството. В началния курс има истински бум на деца, отпаднали от училище заради заминаване на гурбет.

В същото време друга статистика, направена от „Риск монитор“, посочва, че всяка четвърто дете от пети до 12 клас расте с поне един родител гурбетия и на практика се отглежда чрез социалните мрежи или е оставено на грижите на баби и дядовци. Много от децата, които не ходят на училище заради гурбет на родителите, дори не получават отсъствия, защото учителите знаят, че ще се върнат, и не искат да си развалят делегираните бюджети заради подобни „временни“ проблеми.

В същото време онези, които се отписват от училище, защото родителите им се трудят навън, най-често трябва да повтарят вече завършен клас, когато се върнат обратно у нас. Това става дори и когато детето е било записано в училище в чужбина, защото за приравняване на образованието му се искат поне 7 документа от страната, в която семейството е работило. Родителите-гурбетчии рядко са достатъчно информирани при заминаването си какви документи трябва да набавят, затова детето им е обречено да повтори класа и съответно да се дипломира по-късно.

Статистиката сочи също, че най-много са отпадналите деца в Северозападна България. Те са четири пъти повече от учениците в София-област, които напускат класната стая. В същото време всеки осми млад човек до 25 години се вписва в числото на напусналите училище преждевременно, което означава, че шансовете му да си намери друга работа освен нискоквалифицираната са минимални.