Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на "Юбер" Б.В. и "Разиер Опърейшънс" Б.В., съобщи КЗК. На практика това означава прекратяване на дейността на оператора до получаването на лиценз за извършване на пътнически превоз.

През юли КЗК установи, че при предоставяне на услугата за превоз на пътници UberX двете фирми са извършили нарушения, свързани с нелоялна конкуренция, като ги глоби с по 50 000 лв. и постанови прекратяване на практиката. Отделно КЗК санкционира фирмите с по още 50 000 лв., защото не са предоставили исканата информация в хода на разследването.

Тогава КЗК постанови незабавно изпълнение на своето решение, но от "Юбер" протестираха пред ВАС. От съда отхвърлят искането на компанията с мотиви, че спиране е допустимо само при доказване от оспорващия на значителна или трудно поправима вреда.

Независимо че загубите и пропуснатите ползи за дружествата имат имуществено измерение, ВАС приема, че установените от КЗК нарушения засягат обществен интерес, а именно – спазване добросъвестната търговска практика във връзка с въведените в страната изисквания за извършване на превоз на пътници, което е непосредствено свързвано и с осигуряване живота и здравето на гражданите чрез безопасен транспорт. Според ВАС няма пречки санкционираните от КЗК предприятия да осъществят планираните от тях инвестиции в страната при спазване на националното законодателство, казват от КЗК.