Изготвянето на националната и областните здравни карти, които ще разпределят лечебните заведения по райони в страната, може да се окаже под въпрос, след като първата жалба срещу тях вече е факт. Заповедта на здравния министър Петър Москов, с която е утвърдена методиката за изготвянето на картите, се оспорва пред Върховния административен съд (ВАС) от няколко болнични и пациентски организации. Жалбата е подадена вчера и се очаква магистратите да решат дали да дадат ход на делото.

Методиката казва как ще се определя броят на лекарите и специалистите във всяка административна област и по какви критерии леглата и медицинските дейности ще се разпределят по видове и райони в страната. Проблемът, който притеснява всички е, че там, където има излишък от здравни заведения и услуги, Националната здравна каса ще преценява сама с кого да работи, а критериите за подбор са твърде съмнителни. 

"Здравната карта закрепостява хората по населени места. Лишава ги от избор къде да се лекуват и от алтернатива при усложнение на състоянието. Когато се лимитират легла, неминуемо пада качеството, и се увеличават доплащането и корупцията", коментира д-р Елиза Георгиева от Националното сдружение на частните болници.

От организацията са категорични, че методиката нарушава правата на лекари и пациенти, защото ги лишава от избор. Болниците няма да могат да се развиват и да повишават компетентността на отделенията си, а хората ще бъдат принудени да се лекуват по родните си места, защото в големите градове за тях няма да са предвидени легла.

"Лимитирани ще бъдат също и специалистите. Например, ако в дадена област е предвидено да има 20 кардиолози, но на следващата година специализацията си приключат двама нови и обещаващи доктори, те няма да има къде да работят, защото в картата няма да има място за тях. Тогава единственото им решение ще е да потърсятпрепитание в чужбина", добави д-р Георгиева.

Другите забележки срещу методиката са, че не е придружена с мотиви и конкретни финансови разчети за обезпечаване на мерките, липсва и доклад за очакваните резултати от прилагането им. Документът не е подлаган на обществено обсъждане и не е правена оценка на въздействието върху стопанската дейност. В резултат неправителствените организации очакват фалити на добре работещи болници, ако здравната каса не подпише договор с тях.  

Затова от сдруженията на частните и общински болници, Българската болнична асоциация, Федерация "Български пациентски форум" и Центъра за защита на правата в здравеопазването настояват съдът да прекрати изпълнието на методиката, съответно и създаването на националната и областните здравни карти до окончателното произнасяне на магистратите.