По-голямата част от текстовете от промените в Конституцията, които засягат прокуратурата, не бяха приети от парламентарната комисия за промени в основния закон. Заседанието на комисията, която гледа промените на второ четене, продължава и в момента.

В повечето случаи мотивът за неприемането на текстовете, свързани с прокуратурата, бе, че те излизат извън обхвата на приетите изменения на първо четене.

Не бе прието създаването на институцията на независимия зам.-главен прокурор, който да разследва престъпления от лица на висши държавни длъжности по румънски модел. Прие се, че парламентът може да приема доклади на главния прокурор, но не и да ги изисква. 

Не бе прието намаляването на мандата на главния прокурор и шефовете на върховните съдилища от 7 на 5 години.

Депутатите гласуваха и разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии - съдийска и прокурорска. Парламентарната квота във ВСС, състояща се от 11 членове, вече ще се избира с мнозинство от две трети.

Окончатаелното приемане на текстовете на второ четене ще бъде направено в пленарна зала.

Очаквайте подробности!