Щях да се притесня, ако Ясен Тодоров беше казал нещо добро за мене. Благодарих на тези членове на Съвета, които са ме подкрепили, а на другите казах, че ми е жал за тях.

Така съдия Нели Куцкова коментира втория поред отказ на Висшия съдебен съвет да я назначи за председател на Софийския апелативен съд. Може да се каже, че членовете на Съвета гласуваха точно както и на 30 април, когато кандидатурата не мина за пръв път. Този път "за" съдийката, която има отлична атестация, бях само 8. Миналият път бяха 9, но днес председателят на ВКС Лозан Панов отсъства.

Както и миналия път, острието на гласуващите "против" беше Ясен Тодоров, който каза, че съдийката ще разединява САС (а всъщност в нейна подкрепа има писмо от 40 от общо 51 съдии, б.р.):

В цялата магистратска общност все по-силно е изразено поляризирането - съдии срещу прокурори, срещу следователи... Аз съм на същото становище, както и миналия път, което е точно обратното на това на председателя на ВКС - че г-жа Куцкова ще бъде обединител. Считам, че ако г-жа Нели Куцкова бъде избрана за председател, тези процеси ще се задлбочат. А съдебната система няма нужда от това нещо - съдии, прокурори и следователи трябва да работят в спокойна обстановка. Защото общественият натиск при казусите, които стоят пред нас, в никакъв случай не е по-малко опасен отколкото корупционният натиск", каза Тодоров с явна препратка, че Куцкова често изразява позиции срещу статуквото.

На другия полюс застана Галина Карагьозова:

Нищо не ме кара да си променя мнението от миналия път -нищо не се е случило. Освен едни коментари на премиера, които показват, че или не разбира разделението на властите, или ако ги разбира, не желае да се съобрази с тях, заяви тя, имайки предвид изразените от Борисов мнения (преди избора), че Куцкова няма да е независима, защото е била част от политическата власт. 

В подкрепа на Куцкова се изказаха още Елка Атанасова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева, Соня Найденова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев. 

Двама членове на съвета - Румен Боев и Румен Георгиев направиха изказвания, от които всъщност не се разбра дали подкрепят или отхвърлят кандидатурата. Първият каза, че е важно Съветът да е независим, а вторият - че идва Коледа и не може сега да сме отвратителни, а след един час да сме добри християни.

В крайна сметка 11 души гласуваха против, а 4 се въздържаха и изборът пак не мина.