Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) извадиха на тезгяха атрактивни имоти, притежавани от дружества, щедро кредитирани и свързани с фалиралата институция, показва справка в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители.

ЦЕЛИЯТ ДОКЛАД ЗА КТБ: ЗАМИТАНИ СИГНАЛИ ОТ ЧУЖДИ СЛУЖБИ

За емблематичната сграда с надпис "Агрокомплект", разположена на ъгъла на столичните булеварди "Дондуков" и "Левски", тръжната цена започва от 3 334 575,00 лева. Сградата се продава без партерния етаж, на който са разположени посолствата на Дания и Норвегия. Оферти за нея се приемат до 4 януари.

Масивната триетажна сграда е разположена върху имот с площ от 1400 кв. м, като общата ѝ разгърната застроена площ е 2452 кв. м, като към нея има прилещаш обслужващ имот с площ от 187 кв. м., където са разположени лекарски кабинет, дърводелска работилница и копирен център.

Прилежащата сграда е с площ от 187 кв. м

Сградата е собственост на дружеството "Фининвест" ЕООД, което я е ипотекирало срещу кредит от 4,2 млн. евро. Дълговете на "Фининвест" към КТБ възлизат на над 13,3 млн. лева. В нея се е помещавал и офисът на дружеството.

Обстановката в бившия офис на "Фининвест" е луксозна.

Три офиса с табели на застрахователното дружество "Виктория", също са предложени за продан. Те са разположени близо до горната сграда. Два от офисите са на адрес ул. "Искър" 69-71, като са с площ от 440 кв. м и 387 кв. метра. Тръжната им цена започва от 945 504 лв. и 851 619,75 лева. Процедурата за тях още не е открита - оферти се приемат от 15 януари до 15 февруари 2016 г.

Два от офисите са на един адрес, но на различни етажи.

В съседство с горните два е разположен и трети офис от 111 кв. м, предложен за продажба. Той се намира на ул. "Панайот Волов" 33-37 и исканата за него цена започва от 255 303,75 лева. Търгът започва на 18 януари 2016 г. и приключва месец по-късно.

И трите офиса са собственост на дружеството "Евробилд София" АД, което има кредитна експозиция от над 40 млн. лв. към КТБ.