Десет смесени търговски камари у нас излизоха с обща позиция в подкрепа за съдебната реформа, в която се казва, че по мнението на международните инвеститорски среди "в България има недостиг на върховенство на закона", а това понижава желанието им да влагат в икономиката ни.

Позицията е изразена в отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, подписано от търговски камари, чиито страни са водещи търговски партньори на България. През последните 20 години преките чужди инвестиции от тези държави у нас са 20 млрд. евро.

Копие от писмото е изпратено до председателката на Народното събрание Цецка Цачева, президента Росен Плевнелиев, вицепремиерите Румяна Бъчварова, Томислав Дончев, Меглена Кунева и Ивайло Калфин, и до министъра на правосъдието Екатерина Захариева.

Ето пълния текст на писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО В ПОДКРЕПА НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Долуподписаните камари изразяват загриженост от последните развития, свързани с осъществяването на дългоочакваната реформа на съдебната система и засилващото се впечатление, както в страната, така и сред международните инвеститорски  среди, че в България има недостиг на върховенство на закона. Нашето мнение е, че натрупаните и нерешени проблеми в правосъдието са системни и изискват също такъв подход за тяхното елиминиране, подход, който да е основан на принципа на справедливостта и върховенството на закона и на стратегията за  реформи, одобрена от Народното Събрание.

Създаденото усещане, че реформата не се случва, води до неувереност от страна на инвеститорите и действащите в страната икономически субекти. Понижава се желанието за инвестиции в България в полза на други държави. Има ли инвестиции, ще има динамична и развиваща се икономика. Това е ключът към развитието на България и успешното осъществяване на нужните реформи в останалите сектори, като здравеопазване, образование, околна среда, инфраструктура  и т.н. Без икономика  и без  добавена стойност, постигната чрез законни средства и инвестиции, положително и устойчиво развитие в страната не може да се очаква. А от това страда и ще продължи да страда цялото общество. В крайна сметка, изчерпва се един от най-ценните негови ресурси  — доверието.

Търговските камари вярват, че в правосъдната система има качествени професионалисти, отличаващи се с безупречен морал и почтеност, хора, познаващи проблемите и  имащи воля за промяна, експерти, които работят за ефективно и справедливо правораздаване и защитават правото и доброто име и репутация на българската съдебна система. Търговските камари изразяват своята съпричастност с усилията за реални промени отвътре в правосъдната система, които осигуряват необходимата независимост на съдиите и магистратите. Камарите вярват, че тези хора знаят как и могат да осъществят така нужните реформи.

В заключение долуподписаните камари биха искали да подчертаят, че нито една реформа на правосъдната система не би била възможна без политическа воля за прилагане на закона. Реформа не означава само законодателстване, но и изпълнение и прилагане на законовите норми – това  ще повиши доверието на българското общество и бизнеса в правосъдната система.

Писмото е подписано от:

Американска търговска камара, Красимира Чемишанска, Президент на УС

Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург, Франк Янсен, Президент

Британско-българска бизнес асоциация, Дейвид Хампсън, Председател на УС

Българо-швейцарска търговска камара, Бони Бонев, Председател на УС

Германо-българска индустриалнo-търговска камара, Митко Василев, Главен Управител

Италианска  търговска камара в България, Марко Монтеки, Президент на УС

Камара на испанската промишленост и търговия в България, Алберт Марко Гомез, Председател

Конфиндустрия България, Роберто Маскали, Директор

Френско-българска търговска и индустриална камара, Стефан Дюлае, Председател на УС

Холандска търговска камара в България, Кос Схаутен, Председател