Избирателни секции в чужбина да могат да се откриват без ограничения за броя им във всяка страна зад граница. И да не се прави разлика дали тя е в ЕС или извън съюза. Такива промени в Изборния кос.декс внесоха депутатите от АБВ. Това става само ден, след като ГЕРБ, Патриотичтия фронт, част от Реформаторския блок и БДЦ внесоха нов вариант на вота в чужбина, слагащ праг от 35 секции в чужда държава и една идея по-облекчен режим за откриването на такива в рамките на съюза.

От АБВ, които вече са в опозиция, настояват секции да се разкриват с решение на ЦИК навсякъде, където има поне 40 подадени за това заявления от сънародници в чужбина. В проекта на властта изискването е за поне 60 заявления.Хората на Георги Първанов обаче предлагат по преценка на дипломатическите ни представителства и с решение на ЦИК и без нужния брой заявления. Такива са случаите за откриване на секция в посолство или консулство.

В проекта на АБВ обаче отново липсва основно искане на представители на българи в чужбина - а то е завръщане на разкриването на т.нар. "автоматични секции" там, където на предишните избори гласът си са подали поне 100 избиратели.

Хората на Първанов предлагат и други неща, които досега не бяха сред най-спорните въпроси. Едно от тях е намаляване на прага за избираемост на депутатите в Европейския парламент. Сега бариерата е 5,8% от всички подадени гласове, а те искат да го изравнят с този за националния парламент - 4% от всички действителни бюлетини. 

ПГ на АБВ депозира в деловодството на Народното събрание предложение за изменение и допълнение на Закона за Изборния кодекс, както следва:

"В момента Република България е с най-висок праг, а това ощетява трайно по-малките формации. Другите държави изравняват прага на националния и Eвропейския парламент и след това разпределят мандатите", мотивират се от АБВ.

Друга идея е да отпадне прословутата "пасивна дерегистрация", която бе въведена от ГЕРБ и Патриотите като форма на назакание срещу тези, които не упражнят "задължителното" си право на вот. Сега в сила е текст, който казва, че при пропуснати два поредни избора от един вид гражданинът ще бъде отписван от избирателните списъци.

Ревизия в проекта на АБВ има и на предложението на властта селата с над 350 жители да имат право да избират пряко кмета си. Контрапредложението е бройката да е 250 жители. В сега действащия текст прагът е 400 обитатели на дадено населено място.

И БСП обаче се възползва от решението на управляващите да отворят отново Изборния кодекс за ремонт. И също внесоха проект. поред парламентарната практика, когато има предложения за промени в даден закон, те се разглеждат накуп. това значи, че заедно с исканията на ГЕР, ПФ, РБ и БДЦ, ще се обсъждат и алтернативните предложения. 

Социалистите "фризират" малко текста, който прави вота задължителен, но в него остава обяснението, че правото на вот е "обществен дълг" и се упражнява задължително лично. Те пак искат преразглеждане и на възможността за съвместяване на национални избори и на референдуми в един и същи ден. Според БСП различните гласувания трябва да са в различни почивни дни, а обратното да се допуска само по изключение. Предлагат и ограничение да не може да има повече от 1 избор и 1 референдум на една и съща дата.

БСП предлага още промени в организацията на подготовката за избори, например за цялата логистика по осигуряването на хартиени бюлетини или машини за гласуване да се възложи на ЦИК, а не на Министерския съвет, както е сега.