Бившият премиер Пламен Орешарски коментира във Фейсбук ситуацията с усвояването на еврофондовете. Според Орешарски няма как неговото правителство да е отговорно за "очертаващия се провал" в тяхното усвояване за периода 2014 - 2020 г. Бившият премиер разказва хронологично събитията и изтъква, че именно по време на неговото правителство работата по преговорите и изготвянето на документите е била ускорена, като се е наваксало забавяне от първия кабинет на Борисов, но след това служебният кабинет на Георги Близнашки е започнал ревизия, с което е отсрочил одобряването на оперативните програми.

Ето какво написа Орешарски:

"Очертаващият се провал в усвояването на европейските фондове две и половина години след началото на програмния период 2014-2020 година провокира управляващите да търсят поредния виновник – отново правителството на Орешарски ?! В действителност, забавянето датира още от първия кабинет Борисов, продължава при служебното правителство на Близнашки и при втория кабинет Борисов.

Ето фактите:

България започна неформалните преговори по Споразумението за партньорство (основният програмен документ) през април 2013 година и бе една от последните страни-членки. След поемането на мандата в края на май 2013 от кабинета Орешарски, бе ускорено не само усвояването на средствата от стария програмен период, а се форсира и работата по подготовката на документите за новия програмен период. През април 2014 година Споразумението за партньорство бе представено в Брюксел, като България бе 14-тата страна, готова с този най-важен програмен документ. Той бе одобрен от ЕК на 7 август същата година и нашата страна вече бе 12-тата от всички 28 страни. Оперативните програми бяха изпратени на ЕК в края на май 2014 година и ориентировъчният срок за тяхното одобрение бе октомври.

За съжаление, служебното правителство на Близнашки започна процедура по ревизиране на същите програми, без да успее да внесе исканите изменения. Тези действия обаче отсрочиха одобряването на оперативните програми чак за следващата година. 

Изводи:

1. Фактите показват, че основната дейност по изработването на програмните документи е свършена в моя мандат, при това наваксвайки завареното закъснение.

2. Партийната пропаганда не може да компенсира липсата на приемственост, довела до значимо забавяне на процеса и по- важното, не може да ускори усвояването на фондовете."