Бизнесменът Христо Ковачки прехвърля собствеността върху свързани с него дружества на регистрирани във Великобритания компании, показва регистърът на Комисията за защита на конкуренцията.

В момента фирмите, които са свързани основно с енергийния сектор, се водят собственост на офшорни дружества, регистрирани на Сейшелските острови. Но според изискванията на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, компаниите, които са собственост на офшорки, не могат да участват в обществени поръчки, нито да получават достъп до държавни ресурси. Освен това те не могат да получават и разрешения за концесии или енергийни лицензи.

Енергийният бизнесмен прехвърли свързваните с него фирми на офшорки през май 2011 г., месец след като беше осъден на три години условно за укриване на данъци в размер на 16 млн. лева.

За протокола - кои ще са новите собственици на фирмите на Ковачки:
Компания    Нов собственик
"Мина Черно море-Бургас" "Магива холдингс Лтд."
"Топлофикация Враца"    "Олемира Бизнес ЛТД
"Брикел"    "Бакар Лимитед"
"Топлофикация-Плевен"    "Каталанд Лтд"
"Топлофикация Бургас"    "Бовард Лтд"
"Топлофикация-Перник"    "Бингам Мениджмънт Лтд."
"Мина Чукурово"    "Стокет Лимитед"