Article_top

60 изследователи от България и Европа ще дискутират в продължение на три дни в Софийския университет как и доколко могат да се пренасят и заимстват модели, които действат успешно в практиката на дадена държава.

Става дума за международния трансфер на модели и практики, благодарение на който една идея за това как трябва да бъде организиран животът на хората, родена и осъществена например някъде в Холандия, се възприема и въвежда в България. Този процес през последните няколко десетилетия е толкова интензивен, че именно той в голяма степен определя какво точно се случва в държавата. Това обаче не става без противоречия, защото успехът и постигането на желаните резултати не е просто следствие от възприемането на чуждия опит.  Учени от България, Германия, Франция, Белгия, Русия, Украйна, Гърция, Литва и Полша ще обсъждат добрите и лошите практики на трансфер, както и ще търсят отговор на въпроса: „Как да управляваме процеса на пренос на модели и практики?“

Това е фокусът на международната научна конференция, която отбелязва 20-годишнината от създаването на специалност "Публична администрация" в СУ. От 1997 г. там имат амбицията да създават ново поколение професионални държавни служители, които имат нужното теоретично знание и приемат работата в публичния сектор като призвание. За тези 20 години в специалността са обучени над 2500 бъдещи държавни служители.

Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да работят като:

служители по трудов договор в централната и местната администрация;
служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.;
служители в недържавни публични институции като сдружения и др.;
експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публично-държавната и публично-общинската собственост.
Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност за ръководството на административните органи в различни сфери, както и за управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация.

Съвместно с Института по публична администрация в рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса, която ще „сблъска“ гледната точка на университетски експерти и държавни служители. В кръглата маса ще участват и представители на администрацията на Европейската комисия. Международната научна конференция по случай 20-годишнината на специалност „Публична администрация“ в Софийския университет се провежда между 26-28 април 2017 г. в Огледалната зала на Ректората на СУ.

 
Снимка БГНЕС

60 изследователи от България и Европа ще дискутират в продължение на три дни в Софийския университет как и доколко могат да се пренасят и заимстват модели, които действат успешно в практиката на дадена държава.

Става дума за международния трансфер на модели и практики, благодарение на който една идея за това как трябва да бъде организиран животът на хората, родена и осъществена например някъде в Холандия, се възприема и въвежда в България. Този процес през последните няколко десетилетия е толкова интензивен, че именно той в голяма степен определя какво точно се случва в държавата. Това обаче не става без противоречия, защото успехът и постигането на желаните резултати не е просто следствие от възприемането на чуждия опит.  Учени от България, Германия, Франция, Белгия, Русия, Украйна, Гърция, Литва и Полша ще обсъждат добрите и лошите практики на трансфер, както и ще търсят отговор на въпроса: „Как да управляваме процеса на пренос на модели и практики?“

Това е фокусът на международната научна конференция, която отбелязва 20-годишнината от създаването на специалност "Публична администрация" в СУ. От 1997 г. там имат амбицията да създават ново поколение професионални държавни служители, които имат нужното теоретично знание и приемат работата в публичния сектор като призвание. За тези 20 години в специалността са обучени над 2500 бъдещи държавни служители.

Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да работят като:

служители по трудов договор в централната и местната администрация;
служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.;
служители в недържавни публични институции като сдружения и др.;
експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публично-държавната и публично-общинската собственост.
Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност за ръководството на административните органи в различни сфери, както и за управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация.

Съвместно с Института по публична администрация в рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса, която ще „сблъска“ гледната точка на университетски експерти и държавни служители. В кръглата маса ще участват и представители на администрацията на Европейската комисия. Международната научна конференция по случай 20-годишнината на специалност „Публична администрация“ в Софийския университет се провежда между 26-28 април 2017 г. в Огледалната зала на Ректората на СУ.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Страх ли ви е от новия коронавирус SARS-CoV-2?