Article_top

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на наредбата за двустранната връзка между кадастъра и имотния регистър. 

Становища могат да се изпращат до 13 септември.

Двустранната връзка и обменът на данни ще се осъществяват чрез информационните системи на кадастъра и имотния регистър на базата на идентификатора на недвижимите имоти.

Всеки имот ще има уникален идентификатор, който ще се вписва в кадастралния регистър на имотите, в регистъра на идентификаторите, във всички скици и техни промени, в проекти и документи, издавани от Агенцията по кадастъра, в имотните партиди и актовете, с които се признава правото на собственост.

Обменът на данни ще може да стартира след влизането в сила на заповедта за одобряване на кадастрална карта и кадастрален регистър за съответния район.

Ускоряването на връзката между кадастъра и имотния регистър е сред обещанията на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. 

 

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на наредбата за двустранната връзка между кадастъра и имотния регистър. 

Становища могат да се изпращат до 13 септември.

Двустранната връзка и обменът на данни ще се осъществяват чрез информационните системи на кадастъра и имотния регистър на базата на идентификатора на недвижимите имоти.

Всеки имот ще има уникален идентификатор, който ще се вписва в кадастралния регистър на имотите, в регистъра на идентификаторите, във всички скици и техни промени, в проекти и документи, издавани от Агенцията по кадастъра, в имотните партиди и актовете, с които се признава правото на собственост.

Обменът на данни ще може да стартира след влизането в сила на заповедта за одобряване на кадастрална карта и кадастрален регистър за съответния район.

Ускоряването на връзката между кадастъра и имотния регистър е сред обещанията на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията