Всеки, изучавал немски език в последните 20 години, познава този учебник. Повечето - болезнено.

Става дума за известната у нас "Жълта граматика" на германското издателство Hueber, която се ползва в практически всяко училище в България, в което се преподава немски език, а и в стотици други страни.

"Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik" (Учебник с упражнения по немска граматика), с автори Хилке Драйер и Рихард Шмит е неслучайно толкова популярна. В малко над 350 страници авторите минават детайлно през най-мъчните правила и предлагат стотици упражнения, свързани с тях. 

Макар да не е класически учебник, "Жълтата граматика" е на практика задължително помагало във всяка класна стая. Тя не се ползва в 8-ми, 9-и или 10-и клас, а през целия етап на обучение.

Много я пазят дори след като завършат училище, защото освен прекрасен учебник, тя е и страхотен справочник.

Първото издание от 1994 г. се продава в България на две цени и в две версии - пълноцветна, с тежка хартия и солидна хартия за 48,50 лв, и черно-бяла, върху рециклирана хартия, за 10,80 лв.

На практика почти всички ученици, независимо от социалното си положение, купуват черно-белия вариант - защото разлика между двете издания няма. В самата книга има и немалко упражнения за попълване, а да драскаш в учебник за 10 лева е едно, в такъв за близо 50 - друго.

Видно е, че Германия няма проблем едно издателство да издава един учебник в два варианта - по-евтин и по-скъп. Защо тогава е проблем за нас?

Бел. ред.: Наскоро излезе ново издание на Die Gelbe - само в скъпия вариант. Може би и там група родители са истеризирали за социалното неравенство.