Няма нито едно доказателство за участие на военното крило на ливанската шиитска групировка "Хизбула" в атентата в "Сарафово" и тя няма да бъде присъединена дори като граждански ответник. Името на групировката, която навремето Цветан Цветанов спомена с прословутото "обосновано предположение", въобще не фигурира в големия над 100 страници обвинителен акт.

Това стана ясно днес на поредния опит да се даде ход на делото в Специализирания наказателен съд.

На предното заседание през юли стана ясно, че пострадалите над 46 израелски граждани опитват да присъединят военното крило на "Хизбула" като ответник по делото освен двамата физически извършители - Мелиад Фарах и Хасан ел хадж Хасан.

"Хизбула" бе намесена - според някои под външен натиск - на 5 февруари 2013 г. от тогавашния вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов, който каза:

“Имаме данни за финансиране и съпричастност към “Хизбула” във връзка с атентата на летището в Бургас. Може да се направи обосновано предположение, че две лица, установени с тяхната самоличност, са принадлежали към военното формирование на "Хизбула", заяви тогава Цветанов след 6-часово заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Плевнелиев."

Днес обаче водилата разследването прокурор Калина Чапкънова  (избрана вече и за член на ВСС от парламентарната квота - б.р.) каза:

"За граждански ответник искат да бъде конституирано военното крило на ливанската шиитска групировка "Хизбула". Гражданският ответник е лице, което носи гражданска отговорност за чуждо престъпление. По това наказателно дело обаче не са налични каквито и да е доказателства, които да свидетелстват за връзка между престъпното деяние на двамата извършители и тази организация.

Само искам да посоча, че организацията в исковите молби е идентифицирана само с един свой белег – наименование. Липсват останалите белези, които са задължителни – адрес, седалище и пр."

Двамата бургаски адвокати, които защитават служебно извършителите, също се запитаха дори "какво е "Хизбула".

Адвокат Радослав Николов посочи, че ако се приеме молбата, това би довело до нови доказателства, експертизи, международни поръчки, разпити на свидетели.

"В целия дълъг над 100 страници обвинителен акт името "Хизбула" не се среща нито веднъж.

Връзката на организацията предвид събраните доказатества не просто се явява недоказана, но сама по себе си е продукт единствено на предположения, догадки и пр., както изрази становище и самото държавно обвинение."

Той попита как ще се установява официален адрес, призоваване, какво ще е процесуалното им представителство и т. н.

Адвокат Калина Тодорова зададе въпрос - какво лице е „Хизбула” – юридическо ли е, като няма дори административен адрес, на който да бъде призовано.

В своето обстойно определение съдия Аделина Иванова напомни, че Законът за задълженията и договорите допуска наред с твърдения реален извършител да отговаря и лице, "което е възложило на друг някаква работа" и при която са настъпили съответните вреди.

"В конкретния случай в обстоятелствената част на конкретния обвинителен акт няма посочено нито едно доказателство, съгласно което престъпленията, вменени на двамата подсъдими (и то не само за члена за тероризъм - по 108а) са извършени при или по повод изпълнение на задача, възложена им от военното крило на "Хизбула". Обвинителният акт именно е документът, на базата на който се образува съответното наказателно производство и същият следва да съдържа всички възприети от държавното обвинение релевантни факти", каза съдия Иванова.

Тя посочи, че такива факти не са изтъкнати и в исковете на пострадалите и не прие за разглеждане предявените граждански искове срещу и не конституира като граждански ответник военното крило на „Хизбула”.

Делото днес продължи с произнасяне от съдебния състав по множеството различни граждански претенции от постадалите от терористичния акт - кръвнини, разходи за погребения, пропуснати ползи в бъдеще. Адвокатът на единия от извършителите обобщи, че вече над 42 иска са за стотици милиони левове. 

За пример само Ицхак Шрики, който изгуби жена си при атентата, иска 11 млн. лв. за смъртта ѝ и допълнително депозира финансови претенции за претърпени от него вреди в лично качество.

На 18 юли 2012 г. мъж, разпознат като Мохамед Хасан ел Хюсейни, взриви автобус с израелски летовници на бургаското летище. Загинаха той, петима израелци и българският шофьор Мустафа Кьосов.

Адвокатът на подсъдимия Хасан ел Хадж Хасан Радослав Николов след процеса изрази задоволство, че за пръв път е доказано, че "клиентът му няма нищо общо с "Хизбула". 
Прокурор Калина Чапкънова също подчерта пред медиите, че никога разследващите не са твърдяли, че организацията има връзка със случая. Делото ще продължи на 15 ноември, когато най-вероятно вече ще му бъде даден ход.