ЦИК ще проведе три симулации на електронно дистанционно гласуване до края на годината. Това каза пред Клуб Z говорителят на комисията Александър Андреев. Той обясни, че вече тече подготовка за тези симулации. Желаещите да се включат в тях ще могат да го правят както от мобилни устройства, така и от персонални компютри. В симулациите ще се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.

След провеждането на симулациите резултатите от тях ще бъдат обобщени. Те ще послужат за въвеждането на експериментално електронно дистанционно гласуване догодина. То ще се използва на частични местни избори или пък на национален вот, ако има предсрочен такъв.

В ЦИК вече проучват и обобщават информацията за международния опит в електронното гласуване. Въз основа на това комисията ще избере най-подходящия вариант за български условия.

Според Изборния кодекс експериментално дистанционно електронно гласуване трябва да се проведе на три последователни вота. То се прави в един изборен район, който се определя от ЦИК чрез жребий не по-късно от 10 дни преди вота.

Избирателите, които искат да гласуват дистанционно, се регистрират на интернет страница, открита от ЦИК.

Дистанционното електронно гласуване се осъществява с помощта на система, като ЦИК определя техническите изисквания към към нейната софтуерна и хардуерна част. При дистанционното електронно гласуване избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио- или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината е проектирана по същия начин, по който изглежда хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат. Избирателят има право да промени вота си, подаден по дистанционен електронен път, като се зачита само последният подаден по време глас.

Резултатите от експерименталното дистанционно електронно гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите. Всеки избирател, гласувал експериментално дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.

ЦИК възлага дистанционното електронно гласуване и свързаните с него дейности и организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването и обработката на данните от него. Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка на държавния бюджет. Комисията трябва да създаде и постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване. Звеното координира дейността си с Министерския съвет.