Article_top

Сбъдна се мечтата на Димитър Узунов от предишния ВСС: новият състав на съвета изхвърли в коша постигнатото по европроект за актуализирана електронна съдебна карта и единна информационна система на съдилищата. И двете са важна брънка от това някъде в светлото бъдеще да има т. нар. електронно правосъдие. По-точно - бяха...

Въпросният европроект по оперативна програма "Добро управление" даде повод на бившия представляващ ВСС да хвърли мъглявата фраза, че Калин Калпакчиев (отявлен критик на Цацаров и безобразията в системата) "движел" европроект и от него щял да вземе 50 000 лв. Узунов така и не понесе никаква отговорност за опашатата лъжа, но за това - по-натам...

Решението, с което се прекратява процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка, е от 14 ноември и е публикувано на сайта на съвета. 

За какво става въпрос?

След десетилетия работа по т. нар. съдебна карта през февруари 2016 г. по ОПДУ Елка Атанасова от ВСС кандидатства за „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата” и съответната обществена поръчка за създаване на Специализирана информационна система. Актуалната електронна карта трябваше включва всякакви компоненти - освен натовареност на магистратите от всички съдилища в най-"обичайния" й вид, така и да отчита фактори, свързани дори със социално-икономическото развитие на съдебните райони (перспективи, очаквания за населението, за достъпа до правосъдие и т.н.). Т.е. щеше да се даде чисто нов - и вероятно доста изненадващ за мнозина поглед върху дисбалансите в системата (между другото, напредъкът по съдебната карта е едно от нещата, за които са казани добри думи в публикувания вчера мониторингов доклад на ЕК, б.а.).

По втория стълб - единна информационна система на съдилищата - тя трябваше да "стъпи" върху изгражданите досега най-различни системи, както и да "се върже" и да "си говори", казано разговорно, с функциониращите сходни платформи: най-различни в разните съдилища плюс отделно тези на административните, единната информационна система за противодействие на престъпността, както и тази на прокуратурата.

И по двете за 17 месеца е отбелязан напредък - проектът вече е 600 страници и са преодолени първите най-трудни етапи с организирането и допускането на участници в обществената поръчка, каза днес Елка Атанасова, истинският ръководител на проекта (а не Калин Калпракчиев). Тя бе извикана да бъде изслушана като първа точка от дневния ред на пленума на ВСС.

Каквото и да казват, винаги става въпрос за пари...

Атанасова трябваше да отговаря не толкова на експертни въпроси, колкото на тези, съврзани с пари. Като например този: тя лично колко е взела?

Оказа се: 8900 лв. като възнаграждение за 17-те месеца - от самото начало през февруари м.г., когато започва да го изготвя, а после е определена за възложител и ръководител.

Стана ясно и колко нелепо е изказвенето на Узунов по адрес на Калпакчиев от факта, че общо досега за всичко са похарчени около 85 000 лв.

Иначе проектът е на прогнозна стойност 6 008 000 лв. и има стандарт - за възнаграждение на екипа за организация и управление да отиват 10%. 

"Това прави около 600 хиляди. Всъщност ние сме направили разчет за около 340 000 лв., т.е. близо 50% от обичайните по европрограми пари за екипа", поясни Елка Атанасова (днес тя не коментира клеветата срещу Калпакчиев, но реагира доста остро още при изнасянето й от Димитър Узунов и подемането й от кафявите медии, б.р.).

А до момента с похарчените около 85 000 лв. това прави 20-ина процента от възможните харчове.

Всъщност основно перо от разходите са били двама външни експерти, които са изискуеми според правилата и на които е заслугата нещата да са там, където са.

За да се стигне до комисия, която да разглежда трите оферти, вече са преодолени купчините жалби чрез влезли в сила решения на КЗК и ВАС.

Елка Атанасова допълни днес, че всъщност това е най-трудният етап и не разбира как е възможно сега той да се рестартира от нула. Още повече че финалната възможна дата на проекта е 31.12.2018 г. и е почти сигурно той да не се реализира и финансирането да бъде пропуснато (разбира се, срещу новата електронна съдебна карта, която би "осветлила" доста островчета на рахатлъка, в системата има сериозна съпротива, б.а.).

"Ние бяхме на много напреднала фаза - след десетки обжалвания, вече сме на ниво - оценяване на обществените поръчки. А това е най-трудното - това би трябвало да го знае всеки един от вас, ако някога е работил по европроект. Но доколкото прегледах биографиите, такъв тук няма", каза видимо недоволна Атанасова.

Ето и мотивите на новия ВСС:

"Възложителят счита, че при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат остранени, без това да доведе до промяна в условията..." Участниците били ограничени във времето, защото им е даден срок за подаване на оферти по-рано от крайния - 31 декември 2018 г. И второ: че Елка Атанасова вече не е член на ВСС и съответно е некомпетентен орган. Нищо че на това тя им отговори, че възложената й от институцията ВСС задача да е ръководител на проекта обхваща периода до 31 декември 2018 г. и никъде не е обвързана с това да е член на съвета.

Пленумът я изслуша и безмълвно премина към следващата точка от дневния си ред.

Клуб Z се свърза и с бившия председател на комисията по съдебна карта към ВСС Калин Калпакчиев (именно като такъв той няма как да няма някакво участие в проекта). Съдията също изрази разочарование от прекратяването на обществената поръчка на финалната права. А на въпроса взел ли е нещо, което поне да се доближава до фамозните за кафявите медии 50 000 лв., той каза със смях, че възнагражденията са вписани в документацията на проекта, но за всички тези месеци са сумарно някъде около 1000 лв.

 

Сбъдна се мечтата на Димитър Узунов от предишния ВСС: новият състав на съвета изхвърли в коша постигнатото по европроект за актуализирана електронна съдебна карта и единна информационна система на съдилищата. И двете са важна брънка от това някъде в светлото бъдеще да има т. нар. електронно правосъдие. По-точно - бяха...

Въпросният европроект по оперативна програма "Добро управление" даде повод на бившия представляващ ВСС да хвърли мъглявата фраза, че Калин Калпакчиев (отявлен критик на Цацаров и безобразията в системата) "движел" европроект и от него щял да вземе 50 000 лв. Узунов така и не понесе никаква отговорност за опашатата лъжа, но за това - по-натам...

Решението, с което се прекратява процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка, е от 14 ноември и е публикувано на сайта на съвета. 

За какво става въпрос?

След десетилетия работа по т. нар. съдебна карта през февруари 2016 г. по ОПДУ Елка Атанасова от ВСС кандидатства за „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата” и съответната обществена поръчка за създаване на Специализирана информационна система. Актуалната електронна карта трябваше включва всякакви компоненти - освен натовареност на магистратите от всички съдилища в най-"обичайния" й вид, така и да отчита фактори, свързани дори със социално-икономическото развитие на съдебните райони (перспективи, очаквания за населението, за достъпа до правосъдие и т.н.). Т.е. щеше да се даде чисто нов - и вероятно доста изненадващ за мнозина поглед върху дисбалансите в системата (между другото, напредъкът по съдебната карта е едно от нещата, за които са казани добри думи в публикувания вчера мониторингов доклад на ЕК, б.а.).

По втория стълб - единна информационна система на съдилищата - тя трябваше да "стъпи" върху изгражданите досега най-различни системи, както и да "се върже" и да "си говори", казано разговорно, с функциониращите сходни платформи: най-различни в разните съдилища плюс отделно тези на административните, единната информационна система за противодействие на престъпността, както и тази на прокуратурата.

И по двете за 17 месеца е отбелязан напредък - проектът вече е 600 страници и са преодолени първите най-трудни етапи с организирането и допускането на участници в обществената поръчка, каза днес Елка Атанасова, истинският ръководител на проекта (а не Калин Калпракчиев). Тя бе извикана да бъде изслушана като първа точка от дневния ред на пленума на ВСС.

Каквото и да казват, винаги става въпрос за пари...

Атанасова трябваше да отговаря не толкова на експертни въпроси, колкото на тези, съврзани с пари. Като например този: тя лично колко е взела?

Оказа се: 8900 лв. като възнаграждение за 17-те месеца - от самото начало през февруари м.г., когато започва да го изготвя, а после е определена за възложител и ръководител.

Стана ясно и колко нелепо е изказвенето на Узунов по адрес на Калпакчиев от факта, че общо досега за всичко са похарчени около 85 000 лв.

Иначе проектът е на прогнозна стойност 6 008 000 лв. и има стандарт - за възнаграждение на екипа за организация и управление да отиват 10%. 

"Това прави около 600 хиляди. Всъщност ние сме направили разчет за около 340 000 лв., т.е. близо 50% от обичайните по европрограми пари за екипа", поясни Елка Атанасова (днес тя не коментира клеветата срещу Калпакчиев, но реагира доста остро още при изнасянето й от Димитър Узунов и подемането й от кафявите медии, б.р.).

А до момента с похарчените около 85 000 лв. това прави 20-ина процента от възможните харчове.

Всъщност основно перо от разходите са били двама външни експерти, които са изискуеми според правилата и на които е заслугата нещата да са там, където са.

За да се стигне до комисия, която да разглежда трите оферти, вече са преодолени купчините жалби чрез влезли в сила решения на КЗК и ВАС.

Елка Атанасова допълни днес, че всъщност това е най-трудният етап и не разбира как е възможно сега той да се рестартира от нула. Още повече че финалната възможна дата на проекта е 31.12.2018 г. и е почти сигурно той да не се реализира и финансирането да бъде пропуснато (разбира се, срещу новата електронна съдебна карта, която би "осветлила" доста островчета на рахатлъка, в системата има сериозна съпротива, б.а.).

"Ние бяхме на много напреднала фаза - след десетки обжалвания, вече сме на ниво - оценяване на обществените поръчки. А това е най-трудното - това би трябвало да го знае всеки един от вас, ако някога е работил по европроект. Но доколкото прегледах биографиите, такъв тук няма", каза видимо недоволна Атанасова.

Ето и мотивите на новия ВСС:

"Възложителят счита, че при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат остранени, без това да доведе до промяна в условията..." Участниците били ограничени във времето, защото им е даден срок за подаване на оферти по-рано от крайния - 31 декември 2018 г. И второ: че Елка Атанасова вече не е член на ВСС и съответно е некомпетентен орган. Нищо че на това тя им отговори, че възложената й от институцията ВСС задача да е ръководител на проекта обхваща периода до 31 декември 2018 г. и никъде не е обвързана с това да е член на съвета.

Пленумът я изслуша и безмълвно премина към следващата точка от дневния си ред.

Клуб Z се свърза и с бившия председател на комисията по съдебна карта към ВСС Калин Калпакчиев (именно като такъв той няма как да няма някакво участие в проекта). Съдията също изрази разочарование от прекратяването на обществената поръчка на финалната права. А на въпроса взел ли е нещо, което поне да се доближава до фамозните за кафявите медии 50 000 лв., той каза със смях, че възнагражденията са вписани в документацията на проекта, но за всички тези месеци са сумарно някъде около 1000 лв.

Коментари

ognian deyanov's picture
ognian deyanov
ognian.dey

Важното е кой колко....

Важното е кой колко е взел. Другото ще го плащат глупаците ( данъкоплатците). Похарчените пари са за симулиране на дейност. Резултати не им трябват. Нов ВВС стари порядки.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?