Незаконната сеч, бракониерството и незаконната търговия с хайвер застрашават биологичното разнообразие в Дунавско-Карпатския регион, който обхваща 15 европейски страни в Централна и Източна Европа, сред които и България. Това съобщи екологичната организация Световен фонд за дивата природа (WWF). В опасност е също и поминъкът на населението в района, се казва в доклада на програмата на ООН за околната среда, WWF и Eurac Research.

Дунавско-Карпатският регион, където се намират едни от последните вековни гори на континента, е наричан "Зеленото сърце на Европа".

Незаконният дърводобив е сериозна заплаха за горските екосистеми в България и биоразнообразието в тях. Според сайта на WWF у нас той достига 2.4 млн. куб. м годишно или една четвърт от общия добив. Сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Според доклада, процъфтяващ е черният пазар за хайвер от есетри, разпространени в Дунав. Незаконно добитият хайвер достига цена от 6000 евро за килограм на черния пазар, а търговията се оценява на 22 милиона евро годишно. Това дава своето катастрофално отражение върху есетрите - два от шестте дунавски вида вече са изчезнали, а три са критично застрашени. Запасите от моруна, чийто хайвер е най-скъп, са намалели с 67% за едно десетилетие.

Жертва на бракониерство са кафяви мечки, вълци, рисове. Най-големите европейски популации на тези животни са именно в Дунавско-Карпатския регион.

"Плячкосването на тези природни ресурси подкопава развитието и лишава правителствата от необходимите средства за насърчаване на работни места, образованието и здравните услуги", заяви Ерик Солхайм, ръководител на Програмата на ООН за околната среда. "Тези ресурси по- скоро трябва да бъдат солидна основа за благосъстоянието на бъдещите поколения."

"Последните вековни гори на Европа и тяхното биоразнообразие изчезват с тревожни темпове", каза пък Марко Ламбертини, генерален директор на WWF. "Река Дунав, тук в сърцето на Европа, е дом на есетрите – един от най-древните и застрашени видове риби в света. В България и Румъния се срещат последните популации на диви есетри в Европейския съюз. Незаконната търговия с хайвер ще унищожи този вид, освен ако не бъдат предприети действия за предотвратяването ѝ."

Въпреки притеснителните факти от доклада, през последните две години са направени успешни стъпки в полза на българската природа, но те трябва да се затвърдят, посочват от WWF.

В България влезе в сила национален стандарт за отговорно управление на горите по FSC (Forest Stewardship Council) през август 2017 г., с помощта на WWF. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността, защита на интересите на работещите в горите и местните хора, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването.

Екологичната престъпност е четвъртата по доходоностност престъпна дейност в света с между 76 млрд. и 218 млрд. евро годишно приходи.