Нова регистрация

Това презентация ли е или обществено обсъждане? Този въпрос бе зададен многократно на днешното обществено обсъждане в Столичния общински съвет на "Московска" 33 на предложението да се вземе заем за създаване на инсталация за оползотворяване на RDF отпадък чрез горене в "Топлофикация София".

Бурната реакция на гражданите бе видно оправдана - общественото обсъждане бе "на тъмно", без предварително да са публикувани нужните данни, оценки, доклади и друга информация около предложението, което ще струва 67 млн. евро на столичните данъкоплатци. 

Вместо това общинарите решиха по време на краткото двучасово обсъждане в работно време уж накратко да обяснят за какво става дума.

Множество граждани обаче не искаха дискусията дори да започне. 

"Изискванията на наредбата не са спазени за това обществено обсъждане", заяви Мирослав Спасов. "Необходимо е всички материали по този проект да са достъпни до гражданите седмица по-рано, така че да се запознаят с тях. Всичко беше на закрито."

Георги Илиев от партия "Да, България" пък отбеляза, че в крайна сметка в сайта на СОС са качени някакви документи, но чак след сериозен обществен натиск, и то на 22 февруари - тоест преди шест дни.

"Защо ще разглеждаме безпредметно обществено обсъждане?", запита той.

Гражданка попита дали е отговорено на запитвания по Закона за достъп до обществената информация по темата. Друга пък изтъкна, че преди 16 дни е подала подобно искане и не е получила отговор - по закон срокът е 14 дни и забавяне е допустимо само ако информацията е трудна за събиране поради технически причини. А същата информация по друг закон е трябвало да бъде достъпна най-късно преди седмица.

Според общинарите обаче няма никакви законови пречки за провеждането на днешната дискусия. Това предизвика няколко минути викове и бурни реакции от залата. Хората искаха да знаят защо не са получили данни за проекта, който СОС одобри през юли 2017 г. Това всъщност даде право на Столичната община и "Топлофикация София" да кандидатстват за европейски средства за осъществяване на проекта "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък". Става въпрос за производство на твърдо гориво от боклук, или т.нар. RDF - Refuse Derived Fuel.

Бурните реакции в залата не спряха общинарите от ГЕРБ, водещи дискусията, да продължат по план. Те започнаха да четат от презентация, която детайлно описваше финансовите процедури при вземането на заем и изпълняването на проекта, условията на погасяването му и други детайли, стандартни за подобен проект. 

Той ще струва общо 157 млн. евро, от които ЕС и държавният бюджет осигуряват 91 млн. евро - ще помогне за захранване на 30 000 домакинства с електричество и 40 000 домакинства с топлоенергия. Построяването на инсталацията за преработка на боклук ще продължи 36 месеца, а след това ще обработва 180 хиляди тона RDF годишно.

Освен тези основни параметри обаче бяха прочетени с монотонен тон и безброй напълно излишни детайли. Хората от залата започнаха да викат, че общинарите се опитват да загубят време. Въпреки виковете и зародилия се бурен спор общинарят, подхванал текста, продължаваше да си чете, нечуван и незабележим, докато най-накрая се отказа и позволиха на гражданите да задават още въпроси.

"Нас не ни интересува стандартен договор. Тези 157 млн. евро трябва да бъдат връщани 25 години. Столичната община ще вземе заем 160 млн. евро и ще ги излее в една общинска институция - "Топлофикация", която вече има милиони дългове. Това са около 10% от общинския бюджет. Това е сравнимо с КТБ", изтъкна гражданин.

Заемът всъщност е за 29 години, но е с 4 години гратисен период. Лихвата е фиксирана - около 1.5%.

Според него обществената дискусия днес е "активно мероприятие на ГЕРБ" за замазване на очите.

Ясен Цветанов, инженер, попита:

"За всеки заем, който и да го вземе, има някаква цел. С каква цел се взема този? Какви ползи има? Ако има съмнителни ползи, кой нормален човек или организация взема заем?"

Според него, ако се инвестира в газопреносна система, няма да има подобно замърсяване, а ако се инвестира в слънчеви панели, "6 месеца от годината няма да ни трябва "Топлофикация".

Тук се включи представител на "Топлофикация София", зам.-директорът по икономическите въпроси Пламен Георгиев. Той също си беше подготвил презентация, която предизвика викове, но побърза да уточни, че е само 3 слайда. Първият се състоеше в описание на RDF. Георгиев все пак реши да попрескочи напред:

"Финансовият резултат от последните 3 години бележи устойчив ръст към намаление на загубата, не казвам, че сме на печалба. Между 25 и 28 млн. лв намалява загубата", заяви той. "Направихме сценарий за паричния поток на дружеството, отразихме справедливо усвояването на кредита и неговото погасяване и положителните ефекти, които ще направим."

Все пак даде и данни - очаква се да се намали консумацията на природен газ, което ще спести 15-18 млн. евро годишно. Емисиите на фини прахови частици на ТЕЦ-София пък щели да намалеят с 9,6% на годишна база поради "4-степенната система за очистване на вредни емисии". И като цяло финансовото положение на "Топлофикация София" щяло да се подобри.

Друг гражданин попита дали обаче това е най-добрият избор за въздуха в столицата. И изтъкна, че вече имаме осъдителна присъда от ЕС заради замърсяването, попита дали са оценени възможностите да ни бъдат наложени санкции. Той отбеляза и проблема с извозването на отпадъчните продукти от RDF:

"Столичната община се опитва да увеличи автомобилния транспорт, за да намали вредните емисии. 20 000 курса на 12-тонни камиони - как е това ограничаване на автомобилния ефект? Какъв ще е ефектът върху задръстванията? Направена ли е финансова оценка защо автомобилният транспорт е предпочетен?"

Друг гражданин пък попита дали тази инсталация ще се ползва за производство на RDF и с ресурсите на други общини и дори държави. Сиреч:

"Ще горим ли боклука на други?"

Йоана Христова, зам.-кмет на София по екологията, се нае да отговори на въпросите.

"Извън това, което видяхте в презентацията - спестен газ, спестени емисии, намалени разходи на "Топлофикация", има и друго. От една страна, е финансовата част, от друга - по-важното е следното. Имаме за пръв път възможност да направим "Топлофикация" поне малко независима от външната доставка на гориво."

Думите й предизвикаха бурен смях и освирквания в залата.

"Тази нова мощност всъщност се явява заместваща мощност на вече съществуваща инсталация. Когато заместваме по този начин мощности, общото количество емисии на вредни вещества намалява", добави Христова.

Репликата отново предизвиква по-гневни викове, гражданин извика: "Това е лъжа, има токсични елементи в боклука! Лъжете!"

"Имаме 4-степенно очистване. В съответствие с практиката и политиката на ЕК настоящата фаза съответства на принципа на кръгова икономика", каза зам.-кметът по екологията, с което отново развесели залата.

Според нея не целият отпадък от RDF бил опасен. "Дънната" пепел ще бъде депонирана във "Враждебна", тя ще е 36 000 тона на година, което съответства напълно на капацитета на депото.

Едрева изтъкна още, че цената на топлинната енергия ще спадне с 6%, но целта не било намаляването й, а стабилизирането й.

Гражданка, която се представи като Стоянова, заяви:

"19 години изплащаме заем, 26 години живот има това съоръжение. Убедете ме, че е рентабилно 7 години по-късно това да няма живот и да е в години, в които вероятно ще заселим Марс."

Тя попита още дали ще се намали емисията на прахови частици на база "седим или не правим нищо" или в сравнение с алтернативни методи? И въобще обсъждани ли са били такива? 

"Алтернатива за кое, госпожо?", попита объркана Христова.

Същата дама изтъкна, че не е и чула всичко от презентацията, на което общинарите веднага предложиха да я направят пак. Това отново предизвика викове в залата.

Друга отбеляза, че Еврокомисията не праща бюрократи да правят проверки, те одобряват проекти по документи, направени тук.

"Основният ваш проблем е, че българските граждани нямат доверие нито на Столичната община, нито на компанията", изтъкна гражданин.

Той добави, че е нелогично да започваме проект за горене на отпадъци, когато по общоевропейски план в следващите години трябва да наблягаме на рециклирането на боклука. А заводът за това не работи, обяви той.

"Казвате, че има 4-степенна инсталация. Вие с днешното решение вкарвате завода за боклук в София. Вижте едно 15 годишно дизелово БМВ с 4-степенна система за почистване какви боклуци изсипва", отбеляза граждански активист.

Зам.-кметът заяви, че заводът не само работи, а и за пръв път тази година е постигнато 17% депониране на отпадъците.

"Този завод постигна целта си. Всички битови отпадъци постъпват в този завод", каза Йоана Христова, което отново предизвика бурен смях.

Според нея почистващата система на инсталацията било най-доброто решение въобще - такова е мнението на ЕК. В действителност в доклада на ЕС за технологията RDF е отбелязано, че тази система в действителност е най-добрата - ако искаш да произвеждаш подобно гориво.

През последните 20 минути дискусията, която преди това успяваше да запази някакъв ред, съвсем загрубя. Викове, паралелно говорене на десет и повече души в малката зала на общината и групи от влизащи и излизащи граждани напълно объркаха общественото обсъждане.

"Вашата технология отделя вредни канцерогени, които се натрупват в организма. Температурата на изгаряне на тези вещества е от 850 до 1100 градуса, така че те остават във въздуха. Ние нямаме измервателни уреди, които да следят за нивото на тези частици", отбеляза гражданин, чието име се загуби в суматохата.

Христова му отговори:

"По отношение на диоксините и фураните има справка, която показва, че 0,13 тона годишно всъщност са тези емисии на диоксини и фурани. Когато една скара в ресторанта работи, тя отделя между 3 и 6 пъти по-високи нива на вредни вещества."

Това бе поредната реплика на съветничката от ГЕРБ, която предизвика бурен смях, лишен обаче от каквато и да е настроение. Последните минути минаха така, както и повечето от двата часа - във викове, крясъци и неясни реплики на общинарите.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.