Обещаните от ГЕРБ около стотина промени в Закона за енергетиката вече са внесени в парламента и след приемането им на свободния пазар на електроенергия ще излязат и производители на зелен ток над 4 мегавата, които ще имат право на договор за премия с Фонда за електроенергийна сигурност.

Това е известна промяна спрямо първоначално обявените намерения на свободния пазар да бъдат извадени производители на ток над 5 мегавата, както беше договорено на среща през февруари в Министерския съвет между работодателските организации, премиера Бойко Борисов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

С това продавачите на пазара на ток ще се увеличат на повече от стотина спрямо сегашните трима - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица изток" 2 и Националната електрическа компания (НЕК).

По странно съвпадение и четирите фотоволтаични централи, които оперира кандидат-купувачът за българския бизнес на ЧЕЗ, са с инсталирана мощност над 4 MW и под 5 MW -  "Улер 2009" (с 4.703 MW), "Диана Хънт" (с 4.736 MW), "Евро бетон" (4.780 MW) и "Еко-Строй Инженеринг" (4.680 MW). Известно е също, че немалко политици имат ВЕИ-та от времето на бума им - при тройната коалиция и в първия кабинет на Бойко Борисов.

Според енергийни експерти причина за промяната от 5 на 4 мегавата е, че имало твърде много компании, които произвеждат малко под 5MW и за да избегнат процедурата по лицензиране в КЕВР, бил свален прагът.

Промените, внесени в парламента, предвиждат Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) до 30 юни да определи премии за тока от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4MW. Сега те продават енергията си на НЕК по фиксирани цени.

Премиите са разликата между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена. Съгласно проекта, премии ще могат да се изплащат и за минали регулаторни периоди. Тези, които ще ги получават, също ще бъдат задължени да правят вноски от 5% всеки месец във Фонда за електроенергийна сигурност, и като останалите няма да се начислява ДДС.

Проектът предвижда, че тези вноски са публични държавни вземания и в случай че има неплатени, подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-процесуалния кодекс. Фондът няма да изплаща премии на тези производители, които не са се издължили към него - и в тези случаи няма да дължи и лихви за забава.

Освен това промените задължават енергийната борса да изкупува енергията за технологични загуби от държавния Електроенергиен системен оператор (EСО) и електроразпределителните дружества (ЧЕЗ, Енерго-про и ЕВН). Става въпрос за количество от около 4 тераватчаса. За целта в законопроекта е записано, че до 30 юни всяка година КЕВР трябва да определи прогнозната пазарна цена, по която ще бъде изкупувана тази енергия.

Законопроектът разширява правомощията на КЕВР, при наличие на "обосновано предположение" за нарушение, да извършва обиски, да изземва документация от производители, да запечатва помещения. За проверката на място се изисква разрешение от съдия от Административен съд-София по искане на председателя на КЕВР. Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от съобщаването му пред 3-членен състав на ВАС.