Софийският апелативен съд (САС) реши „делото за 102 милиона лева“ и призна изцяло твърдените по него задължения. Решението, подписано от Мадлена Желева – председател на състава и докладчик, Галина Иванова и Васил Христакиев, е с дата 30 март, но е публикувано днес, пише "Де факто".

САС изцяло уважава твърденията за реални задължения, възникнали на базата на заеми и цесии между фирмата на Бисер Лазов „Евробилд 2003“ и „Ню кооп инвест“ АД (според публикации управителят на „Ню кооп“ Ненчо Трифонов е шурей на Бисер Лазов). Лазов, както е известно, е основният свидетел на прокуратурата по "голямото" дело за фалита на КТБ, което тече в спецсъда.

А от миналата година всички вземания на въпросната фирма „Ню кооп“, правата и привилегиите по тях са прехвърлени на фалиралата Корпоративна търговска банка.

Сред тях е и ипотеката на сградата на ул. „Граф Игнатиев“ 10 в София, където бе централата на КТБ. Така че сега тя се връща на банката, по-точно на синдиците, които се разпореждат с имуществото й.

От своя страна фирмата на Лазов „Евробилд“ – самостоятелен длъжник на КТБ с 11 кредита за над 90 милиона лева, бе описвана в схеми за източване на банката, по които е разпродавала или залагала активи с цел после те да бъдат оформени като дълг срещу собственост. А в момента и тази фирма е в производство по фалит. Така че с решението на САС фалиралата КТБ става кредитор на фалиралата фирма на Бисер Лазов.

„Делото за 102 милиона лева“ стана известно след скандала, избухнал в САС заради заявлението на съдия Милен Василев, че търговският спор неправомерно му е отнет от председателя Даниела Дончева, която си е го е самовъзложила. Василев говореше за „скандални действия“, промъкваха се съмнения за корупция.

Последваха общо събрание на САС и няколко проверки. Тази на Върховния касационен съд откри нарушения на принципа за случайно разпределение на делата в апелативния съд. Нарушения по разпределението, извършени от председателя Дончева, очевидно е открил и Инспекторатът, но засега оттам няма окончателно решение.

Прокуратурата не откри никакви данни за извършени от съдия Даниела Дончева престъпления, но се произнесе спешно (и мълниеносно) - веднага след съобщението на Инспектората, в "ущърб" на Дончева.

Самата Даниела Дончева си направи отвод от гледането на горещия казус и рулетката на случайния избор посочи за докладчик Мадлена Желева. В момента тя е командирована във ВКС, но трябваше да напише решението за 102-та милиона лева.

За какво се водеше делото?

Търговското дело бе за установяване на вземане на кредитор по чл. 694 от Търговския закон, неприето от съда по несъстоятелността. Първоначално страни бяха „Ню кооп инвест“ АД, подала иска да бъде призната за кредитор на фирмата на Бисер Лазов „Евробилд 2003“ в производство по несъстоятелност. То е открито с решение на Кюстендилския окръжен съд на 25 февруари 2016 г. с начална дата 30 ноември 2014 г. на основание свръхзадлъженост. Делото се води в Кюстендил, защото там е последната регистрация на „Евробилд“. Става дума за дълг от 102 229 519,75 лева на фирмата на Лазов към „Ню кооп“, изкупила вземания на други дружества към „Евробилд“, гарантирани включително със сградата на ул. „Граф Игнатиев“- 10 в София.

Основание за иска на „Ню кооп“ са две споразумения от септември и ноември 2014 г. за изкупуване на задълженията на фирмата на Лазов и обезпеченията им с ипотеки, като на 13 ноември цялото задължение става предсрочно изискуемо. Въпреки съгласието между „Ню кооп“ и „Евробилд“ за наличието на вземания за над 102 милиона лева съдът по несъстоятелността отказва да впише „Ню кооп“ в списъка на кредиторите заради непредставяне на документи. После, в отделно дело именно по чл. 694 от Търговския закон, съдия Татяна Костадинова от ОС-Кюстендил също отхвърля иска, като обявява, че в това производство съдът трябва да установи дали вземанията действително са съществували преди откриването на производството по фалита и преценява, че такива доказателства няма. Според нея представените споразумения, договори за заеми и цесии между двете фирми са симулативни и нищожни. Именно това решение бе оспорено пред САС.

Как фалиралата КТБ влезе в процеса?

На последното заседание в Софийския апелативен съд през февруари се оказа, че страна по спора вече е и КТБ. В края на 2017 г. „Ню кооп“ е прехвърлила вземанията си за 102 милиона от „Евробилд“ на фалиралата банка ведно с всички права и привилегии, включително ипотеката върху сградата на ул.“Граф Игнатиев“ 10. Тогава бе поискано да се одобри спогодба между „Евробилд“ и КТБ за пълно признаване на вземанията и прекратяване на делото. В поризводството по чл. 694 от Търговския закон това не е възможно, отсече обаче САС.

Синдикът на „Евробилд“ Боривой Миланов настоя искът да се уважи, тъй като е доказано реалното постъпване на 102 милиона лева по сметките на фирмата на Лазов. А на въпрос на журналисти как прясно приетият закон „Пеевски“ за КТБ се отразява на този казус, синдикът отвърна – не се отразява. Защото законът обявявал за нищожни и недействителни прехвърлени от длъжници на банката акции и дялове, каквито в случая нямало.

Решението на САС

Щом страните са се договорили за вземанията и са сключили споразумение за това, останалото няма значение, приемат тримата от Софийския апелативен съд. Защото дори и нищожни договори (за заеми, цесии и т.н.) могат да са предмет на спогодба и не я опорочават. А сами по себе си въпросните договори не подлежат на проверка в това производство. От което се разбира, че дори и договорките между Лазов и „Ню кооп“ да са били само на хартия, подпечатването на едно споразумение изчиства тези „проблеми“.

САС отменя решението на Окръжния съд в Кюстендил. Приема за установени задължения в размер на над 102 милиона лева и осъжда фирмата на Бисер Лазов да плати 1 708 732,37 лв. държавна такса.