Едно съдебно решение и едно министерско изказване отново разбуниха духовете на "Корал". Но породилият се казус далеч надхвърля мащабите на този плаж. Става въпрос за дългогодишния спор имат ли право любителите на дивото къмпингуване да разпъват палатки извън обособените като зони за къмпинг места, в т.ч. и на самия плаж, или не. 

Казусът напомни за себе си, след като на 4 май Районният съд в Царево излезе с решение, че се глобява музикантът Васил Гюров с 300 лв. заради къмпингуване на "Корал". Гюров и семейството му от години прекарват по този начин лятната почивка и са известни с това, че защитават каузата за незастрояване на едно от малкото останали диви места по Черноморието.

"Решението на съда е направено на базата на една наредба на общината, която е абсолютно противоконституционна. Това е един от начините местната власт в лицето на кмета и заинтересованите да придобият едни терени да се справят с нас. Ние сме хората, които осветлихме 38 незаконни строителни за строеж, това попречи на тези хора да застроят това място и те ни припознаха като пречка да осъществят намеренията си. От две години сме подложени на сериозни репресии, в които участва прокуратурата, полицията, областни представители - цялата държавна администрация", коментира Гюров пред телевизия "България он ер".

Кой как чете закона

Самото съдебно решение все още не е публикувано. С него не е запознат и самият Гюров. По думите му първоначално (през 2017-а) никой не е искал от него лична карта, за да удостовери самоличността му, нито му е писал акт на място и пр.

Известно е само, че решението стъпва на Наредбата за опазване на обществения ред на Община Царево, в която е записано, че всеки, който е решил да разпъне палатка, постави каравана или друго съоръжение в "имоти на територията на общината" с цел "бивакуване", трябва да има издадено разрешение от...главния архитект на общината. Става въпрос за всички имоти извън определените за туризъм хотели, къмпинги и пр., като идеята е да се преустанови свободното поставяне на палатки и каравани.

Този текст в наредбата датира от 2016 г. Дотогава имаше изискване само ако някой е решил да къмпингува свободно в границите на частен имот, да получи съгласие от собственика. Най-често парцелите в горичките зад дивите плажове не са обозначени като частна собственост и понякога възникват кофликти.

Министърът на туризма Николина Ангелкова пък привнесе за задълбочаване на проблема, като обяви, че къмпингуването е забранено със закон. Което обаче не е съвсем вярно.

"На плажовете е абсолютно забранено да се поставят каравани, палатки и член 10 на ЗУЧК и следващите ясно изброява какви са дейностите, които могат да се извършват на морския плаж и какво може да се поставя на морския плаж", смята Ангелкова.

Визираният чл. 10 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие въвежда следните забрани за т.нар. Зона А (условно казано плажната ивица и 100 м зад нея):

строителството на плътни огради; поставянето на заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп (освен ако не става въпрос за обекти на националната сигурност); търсенето, проучването и експлоатацията на природни богатства, с изключение на дейностите, свързани с добива на лечебна кал, сол, минерални води и с изграждането на геозащитни, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения; заустването на непречистени отпадъчни води; изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; употребата на продукти за растителна защита и минерални торове, с изключение на регистрираните биологични продукти за растителна защита и торове; развитието на производства, отделящи замърсяващи вещества.

Тук забрана за палатки и каравани няма. Описано е какво е разрешено - всички обекти, които съпътстват един плаж, даден под наем или на концесия - заведения, увеселителни съоръжения, плажни принадлежности и пр. В случая с "Корал" тези дейности не са разрешени, защото той е вписан като плаж за природосъобразен туризъм заедно с "Иракли" и "Бяла-Карадере".

Чл. 10а с бележка под линия посочва, че "в Зона А се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони". Бележката под линия указва, че този текст от закона влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.

Такива правила обаче все още няма изготвени. Работна група, в която влизаха експерти от Министерство на туризма в мандата на Ангелкова и неправителствените организации, защитаващи от застрояване последните три останали диви плажа, бе сформирана, но така и не излезе с конкретни решения как да се уреди въпросът с т.нар. диво къмпингуване. И въпросът увисна и това лято. Така излиза, че палатките на плажа не са забранени в списъка с ограничителните дейности по чл. 10 и в същото време са поставени под разрешителен режим с общински наредби. Като тази на Община Царево.

Преди години Община Несебър бе записала в същата наредба за опазване на обществения ред глоби за поставяне на палатки и пр., но при обжалване, текстът падна в съда. Община Шабла пък намери компромисен вариант - отреди парцели за свободно къмпингуване.