След като вчера в спецсъда започна безпрецедентното четене на гордостта на прокуратурата - "кацането на Луната с дизелов двигател", "трасплантацията на глава", т.е. обвинителния акт по КТБ, днес продължи... със същото.

Известен проблем представлява фактът, че той е 11 000 стр., а само т. нар. диспозитив - заключителната част, в която всеки обвиняем има правото да разбере за какво, аджеба, го съдят, е над 5000.

Вчера адвокати засякоха, че една страница отнема над 6 мин. на четящия, според други е 7:15 мин. Дори да е 6, лесно може да се сметне, че 5002-те страници са 30 012 мин., т.е. - малко над 500 часа, или 62 стандартни работни дни и кусур.

Днес точно в 10:10 ч самият шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев мърморейки продължи четенето от вчера.

Проявена наглост и особена упоритост на умисъла...

Спад в общественото доверие в банковия сектор...

Накърнява интересите на вложителите в КТБ...

След като от залата се развикаха: "Не се чува", което не направи никакво впечатление на Гешев, той продължи - седнал и не пред микрофона - нещо, което вчера съдия Виржиния Петрова позволи след спорове със защитата.

Припомняме, че вчера Петрова разпореди всички да станат и да изслушат прави... обвинителния акт, защото това била "една от най-тържествените части в един съдебен процес". Но след възражение на Ина Лулчева все пак ги остави по столовете.

Та, днес след подвикванията, че нищо не се чува, накрая някой каза иронично:

"Може ли малко по-тихо, че е много силно."

Това Гешев послуша веднага и продължи съвсем на носа си - почти... наум.

Съдийката все пак му направи забележка, че не се чува и той поиска да се впише в протокола и следващото негово изявление:

"Вчера адвокат Лулчева каза, че няма изискване да се чете, докато стоят прави. Няма и процедура в НПК с каква интонация, с каква бързина... - тук залата се развика негодуващо.

- Не с какъв тон, ама поне съдът да чува - удари го на пазарлък съдийката.

- Това са ми физическите възможности - обяви прокурорът, който е основен автор на обвинителния акт от десетки хиляди страници.

- Няма да разводняваме, четем обвинителен акт - отклони съдийката.

- Все пак не сме екип за изразително четене - хрисимо отбеляза Иван Гешев.

Днес пред Клуб Z адвокат на един от обвиняемите каза, че в четивото има страници с големина на шрифта 14, но има и такива с... 8. Те са най-вече с множеството подзаконови нормативни актове - правилници, наредби и пр., на които се позовава обвинението.

Делото продължава.