Точно три месеца, след като компанията "Инерком" на Гинка Върбакова прати уведомление в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за намерението си да купи ЧЕЗ-България, в КЗК производство по случая дали сделката би била допустима за пазара... няма. 

Купувачът на бизнеса на чешката държавна компания в електроразпредението поиска от КЗК да се произнесе по сделката на 14 март 2017 г. Ден по-късно КЗК публикува кратко съобщение, в което се казва, че "съгласно установения модел на работа на Комисията, преди образуването на производството ще бъде извършен предварителен контрол на входираното уведомление и прилежащата към него информация на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията".

Заради тази "застраховка" в съобщението, три месеца по-късно председателката на КЗК Юлия Ненкова отговаря пред депутатите от комисията по икономическа политика тази седмица какво се случва с казуса "Инерком" и ЧЕЗ. Въпросът е поставен от народния представител от БСП Жельо Бойчев - той оглавяваше и временната анкетка комисия, която разследваше сделката. 

"Във връзка с въпроса на г-н Бойчев за "Инерком", мога да кажа, че не е образувано производство, защото практиката сега е, както и европейската практика е, първо да извършваме предварителен контрол, тоест да събираме всички необходими данни и доказателства и чак тогава да образуваме производство. В момента по отношение на сделката с "Инерком" тече точно такава предварителна проверка, каквато правна възможност съществува и в Закона за защита на конкуренцията", обяснява Нанкова.

Уточнява, че в едни случаи КЗК се произнася много по-бързо, а в други - по-бавно, защото това има връзка със сложността на казуса и изследването на пазара.

Сроковете за произнасяне на КЗК при образувано производство са доста по-кратки от изминалите досега три месеца от подаване на уведомлението - 25 работни дни с възможност за удължаване с още 10 работни дни. Още през март председателят на съвета на директорите на "Инерком-България" Милена Стоева заяви, че всяко искане на документи или допълнителна информация от страна на КЗК към "Инерком" като заявител ще удължи този срок с още от 10 до 14 дни. Стоева смята, че в случая не е приложима процедура за разширено проучване, ако това обаче се случи, процедурата от страна на КЗК може да бъде удължена и до три месеца.

Какво гласи законът

Стандартният срок за образуване на производство за решение за концентрация на предприятия от КЗК по Закона за защита на конкуренцията е три дни от постъпване на уведомлението от страната на подателя. Изключение се допуска, ако са налице обстоятелства по цитирания вече чл. 38, ал. 2.

Ето какво пише в него:

 (2) При констатиране на допуснати нередовности искането или уведомлението се оставя без движение и на молителя или уведомителя се изпраща съобщение за отстраняването им в 7-дневен срок. Ако те не бъдат отстранени в срок, председателят на комисията с разпореждане отказва да образува производство.

В закона следва нова хипотеза, която засяга т.нар. ускорено проучване на сделка, което по закон приключва за 25 работни дни (плюс 10, ако някой поиска удължаване). За да започне да тече този срок обаче вече трябва да е образувано производство. Освен ако не се появят обстоятелства по същия този чл. 38, ал. 2. В чл. 81 на закона се появява следният текст:

 (3) В случай че уведомлението е оставено без движение поради допуснати нередовности по чл. 38, ал. 2 или при необходимост от предоставянето на допълнителна информация от уведомяващите предприятия, сроковете по ал. 1 спират да текат.

Опцията "задълбочено проучване" на евентуална концентрация на предприятия "се извършва, когато в резултат на оценката, извършена при ускореното проучване, комисията установи, че концентрацията поражда сериозни съмнения, че в резултат на осъществяването й ще се създаде или засили съществуващо господстващо положение и ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана". По закон решенията за този тип проучване се публикуват в сайта на КЗК. А самата проверка може да трае и четири месеца от решението за старт на задълбочено проучване. Според текстовете от закона обаче изглежда, че тази опция е в случай, че вече е започнало производство. Какъвто казусът с "Инерком" не е. 

От отговора на Ненкова не става ясно дали КЗК е открила някакви нередности в заявлението на "Инерком" за сделката или не. Или комисията е възпрепятствана някак да получи нужните документи за онова, което нарича "предварителна проверка, каквато възможност съществува и в закона..."

Парламентът чака данни от БНБ

Председателката на парламента Цвета Караянчева е изпратила вече писмо до БНБ, в което пита защо и в какъв срок държавният трезор ще предостави информация на депутатите за българските банки, участващи във финансирането на сделката за ЧЕЗ. 

Това обяви днес самата Караянчева, след като преди дни се разбра, че БНБ не изпълнява решение на Народното събрание, постановено преди месец. А именно - с приемането на доклада на временната комисия в парламента, която разследва обстоятелствата около сделката на "Инерком" и ЧЕЗ, НС реши да изиска от БНБ всичката налична й информация по случая с финансирането. 

 
БНБ не предостави данни и във временната комисия за продажбата на ЧЕЗ в България, оглавявана от Бойчев.